Anasayfa

PostHeaderIcon

2
Uluslararas? ?renci Akademisi program?nda Do. Dr. ?lhan Toksz ile Sebahattin Bilgi seminer verdi. Trakya niversitesi K?rkp?nar Beden E?itimi ve Spor Yksekokulu Mdr Do. Toksz Medeniyet
imizde K?rkp?nar Gre?leri ve K?rkp?nar Kltr konulu bir sunum yapt?. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? Edirne ?l Mdr Yard?mc?s? Sebahattin Bilgi ise Sosyal al??malarda Organizasyon konusu de?erlendirdi. ?lgi ile takip edilen program sonras? kat?l?mc? ?rencilere yiyecek ve iecek ikram?n?n yan? s?ra YTB ajandalar? hediye edildi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

2
Edirne merkeze ba?l? Orhaniye Kynde dzenlenen kutlu do?um ve ?kr duas? program?na kat?lan Hasan Gm?, istatistiklere gre Trkiyede yeni do?an ocuklara en ok konulan ismin Peygamber Efendimizin ve ehli beyti
nin isimleri oldu?unu belirterek Anadolu ve Trakya Trkistan oldu?u gibi ayn? zamanda Muhammedistand?r, Muhammedler ve Muhammediler lkesidir dedi. Edirne Anadolu ?mam Hatip Lisesi ?lahi Grubunun ilahiler seslendirdi?i programda kat?l?mc?lara yemek ikram edildi. Program yap?lan dua ile sona erdi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

4
Edirnenin Meri ?lesine ba?l? Kpl Belediyesi ile Meri Mftl?nn dzenledi?i kutlu do?um program?nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Samimiyet anlat?lmaz, ancak ya?an?r dedi. Kpl Belediyesi Kltr Merkezi Salonunda dzenlenen programa Sa?l?k Bakan? Dr. Mehmet Mezzino?lu, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne Valisi Hasan Duruer, Meri Kaymakam? Mehmet Nurullah Karaman, Meri Mfts Abdlkadir Bo?al, Kpl Beled
iye Ba?kan? Salih Derinin yan? s?ra yzlerce Kpll peygamber sevdal?s? kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

9
Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?iyle Vakf?m?z taraf?ndan dzenlenen Uluslararas? ?renci Akademisi program? kapsam?nda anakkale Gezisi gerekle?tirildi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Bulgaristan K?rcaali Blge Mftl?nn davetlisi olarak geldi?i K?rcaalide dzenlenen Kutlu Do?um program?nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? K?rcaalili karde?leriyle Peygamber Efendimizi anman?n mutlulu?unu ve heyecan?n? ya??yoruz dedi. Hasan Gm?, program?n gerekle?tirildi?i Biznes ?nkbatr Salonuna geli?inde K?rcaali belediye Ba?kan? Hasan Aziz ve yetkililer taraf?ndan kar??land?. K?rcaali halk?n?n yo?un ilgi gsterdi?i programa, K?rcaali Blge Mfts Beyhan Mehmedin yan? s?ra, Trkiye Cumhuriyeti Filibe Ba?konsolosu ?ener Cebeci, Bulgaristan Mslmanlar? Yksek ?slam ?ura Ba?kan? ?abanali Ahmet, Trkiye Cumhuriyeti Sofya Bykelili?i Din Hizmetleri M?aviri Prof. Dr. Fikret Karaman, Haskovo Blge Mfts Basri Eminefendi, Krumovgrad (Ko?ukavak) Blge Mfts Nasuf Nasuf, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Ba?bakanl?k Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Trakya Blge Koordinatr Fatih Ot, Hak ve zgrlkler Hareketi (HH) ?l Ba?kan? ve Cebel Belediye Ba?kan? Bahri mer, K?rcaali Belediye Ba?kan? Hasan Aziz kat?ld?.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
05.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı