Anasayfa

PostHeaderIcon

cenaze11Server-i alem Muhammed Mustafan?n a?k?na
Fakr ile fahr eyleyb h?rka giyen Bekt?dir
?ehid
Geen ak?am haberlerde Alevilerden bir grubun Ankara da eylem yapt?klar?n? grdm. Ellerinde dvizler ve pankartlar, dillerinde sloganlar vard?. Yksek sesle okullardan zorunlu din dersinin kald?r?lmas?n? istiyorlard?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon


Vakf?m?z gnllleri ve hay?rseverlerin katk?lar?yla, bir sredir proje a?amas?nda olan Gldeste ocuk Yuvas? binas?n?n temeli at?ld?. Vak?f gnllleri ve hay?r severlerin byk ilgi gsterdi?i temel atma treni 03 Nisan 2010 Cumartesi gn binan?n yap?laca?? ?krpa?a Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Edirne adresinde gerekle?tirildi. Temel atma trenine ba?ta Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, vak?f ba?kan? Fatih Erel, Ak Parti Edirne il ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne il genel sekreteri Ahmet etin, ?stanbuldan hay?rsever i? adam? Mimar Murat Y?lmaz, ?stanbul il genel sekreter yard?mc?s? mit nal, ?stanbul il genel meclisi yesi Abdlkadir Cebecio?lu ve ok say?da gnll kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon KORKMANIZA GEREK YOK !Malum lkemizin gndeminde referandum var. Televizyon kanallar?nda ate?li tart??malar, gazetelerde hararetli k?e yaz?lar? var. Ha bire konu?uluyor, ha bire yaz?l?yor. Referandum nemli bir mesele, nemli bir gndem. Tabi ki oka konu?ulmal? ve oka yaz?lmal?.

Ama baz? zevat? dinledike ve okuduka do?rusu ne diyece?imi ?a??r?yorum. Ak?l tutulmas? m? demeli yoksa inad?na tarafgirlik mi demeli bilemiyorum.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Her y?l temmuz ay?n?n ilk cumartesi gn dzenlenen Edirne Mimar Sinan Vakf? Geleneksel Mezunlar ve Gnlller Gn bu y?l da 3 Temmuz 2010 cumartesi gn, Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirildi. Bu y?l onalt?nc?s? gerekle?tirilen programa ba?ta Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, ?stanbul ?l Genel Sekreter Yard?mc?s? mit nal, Ankara ?l Genel Meclisi Ba?kanvekili Av. Fatih nal, ?stanbul ?l Genel Meclisi yesi Abdlkadir Cebecio?lu, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne ?l Genel Sekreteri Ahmet etin, ?l Milli E?itim Mdr ?erafettin Demirci ile Edirne ve evre illerin yan? s?ra yurt ii ve yurt d???ndan ok say?da davetli kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

?slamla ilk ?ereflenen birok byk sahabenin gen oldu?unu belirten Hasan Gm? Bizim medeniyetimiz bir genlik hareketi olarak ortaya ?km??t?r. dedi. Et-Tergb vet-Terhb isimli hadis kitab?ndan yapt??? derslere devam eden Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm?, 27 May?s 2010 Per?embe gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde dzenlenen programda ?slam?n genli?e verdi?i neme dikkati ekti.

Devam?n? oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sonraki > Son >>

Sayfa 30 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
02.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı