Anasayfa

PostHeaderIcon

1
Ak Parti Edirne Belediye Ba?kan Aday? Prof. Dr. Ahmet Gn?en Vakf?m?z? ziyaret etti. 30 Mart 2014 te yap?lacak mahalli seimlerle ilgili al??malar? kapsam?nda beraberinde partililerle birlikte Vakf?m?z? ziyaret eden Prof. Gn?en, Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? ve Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir ile gr?erek kat?l?mc?lara hitap etti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon VAKFIMIZDA MEVL?D KAND?L?

7
Peygamber Efendimizin dnyaya te?riflerinin y?l dnm olan mevlid kandili, Vakf?m?z taraf?ndan dzenlenen ve her ya?tan yo?un kat?l?m?n oldu?u co?kulu bir programla kutland?. Programda yapt??? duygu ykl konu?mas?nda, Peygamberimizin pazar? pazartesiye ba?layan gece do?du?unu ve bu y?lda mevlid kandilinin ayn? zamana rastlad???n? hat?rlatan Hasan Gm? Dnyan?n en sevilen insan? hi ?phesiz Efendimizdir. Takip edecek bir rnek ve lider arayan,
liderler lideri, kusursuz ve mkemmel bir nder olan peygamber Efendimize bakmal? ve Onu takip etmeli dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Romanya Mslmanlar? Mfts Murat Yusuf Vakf?m?z? ziyaret etti. Balkan Kltr Merkezinde gerekle?en ziyarette Mft Murat Yusuf, Hasan Gm? ile de bir araya gelerek kar??l?kl? gr? al??veri?inde bulundu. 1990 l? y?llarda ?mam Hatip Lisesi e?itimi iin Edirne'de bulundu?unu hat?rlatan Mft Murat Yusuf, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Hasan Gm?'n, kendisi iin nemli bir yere sahip oldu?unu kaydetti. Romanya Mslmanlar?n?n durumu ile ilgili bilgi alan Hasan Gm? de ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getirdi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon 740. VUSLAT YILINDA HAZRET-? MEVLANA

5
Hazreti Mevlana Celaleddin-i Ruminin ahirete irtihalinin 740. y?ldnm vesilesiyle dzenlenen programda konu?an Hasan Gm? Kltr ve medeniyetimizin en nemli dinamiklerinden biri olan Hazret-i Mevlanay? tan?mayan, kltr ve medeniyetimizi de tan?yamaz dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

5
Makedonya Trklerinin Trke E?itim Gn Milli Bayram?, ?stanbulda Eyp Kltr Merkezinde dzenlenen programla kutland?. ?iirler, folklor gsterileri, konserler ve Gostivar A?a?? Banisa Gen Kalemler Derne?inin haz?rlad??? tiyatro gsterisinin yer ald??? programa Makedonya Cumhuriyeti ?stanbul Ba?konsolosu Zerrin Abbasi, ?stanbul milletvekili Glay Dalyan, Eyp Belediye Ba?kan? ?smail Kavuncunun yan? s?ra de?i?ik sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileri ile, Edirnede e?itim gren ve Vakf?m?z?n bursiyeri olan Makedonyal? orta ve yksek ?renim ?rencileri ve Trkiyede ya?ayan ok say?da Rumelili kat?ld?. A?l??ta konu?an Gostivarl?lar Derne?i ba?kan yard?mc?s? Cengiz up, Edirnede e?itim gren ikiyzn zerindeki Makedonyal? ?rencilere sahip ?kan ve her trl yard?m? esirgemeyen Edirne Mimar Sinan Vakf?na te?ekkr ediyoruz dedi. Trkiye ve Makedonya milli mar?lar?n?n okunmas?yla ba?layan programda protokol konu?malar?n?n ard?ndan Vakf?m?za bir de plaket takdim edildi. Plaketi, Vakf?m?z ad?na mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, Gen Kalemler Derne?i kurucu ba?kan? Trker Kamberiden ald?.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 6 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
02.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı