Anasayfa

PostHeaderIcon

1
Trakya niversitesi rektr yard?mc?lar? Prof. Dr. Recep Duymaz, Prof. Dr. Sleyman Pi?kin ve Prof. Dr. Hseyin Sar?o?lu Vakf?m?z? ziyaret etti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Trakya'da faaliyet gsteren karde? kurulu?lar?n temsilcilerinin kat?ld??? blge isti?are toplant?s? Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirildi. Edirne, Uzunkpr, Ke?an, Muratl? ve Saray'dan temsilcilerin kat?ld??? ve iki oturum halinde yap?lan toplant? Muhterem Hasan Gm? Hocam?z?n lke gndemi ve sosyal al??malar?m?z zerine yapt??? genel de?erlendirme konu?mas?yla ba?lad?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BOLU VE KOCAEL? Z?YARET?

1
Ankara'da Yunus Emre Genlik Kulb'nn a?l???na kat?lan Hasan Gm?, dn? yolunda Bolu ve Koceli'yi ziyaret etti. Hasan Gm?, Bolu'da Abant ?zzet Baysal niverstitesi ?lahiyat Fakltesi, Bolu Belediye Ba?kanl??? ve Bolu Mimar Sinan Derne?inin ortakla?a dzenledi?i Mehmet Zahit Kotku'yu anma program?na kat?ld?. ?lahiyat Fakltesi dekan? Prof. Ca?fer Karada?'?n ba?kanl???nda ve Ali R?za Temel, Prof. ?rfan Gndz ile Prof. Ahmet Turan Arslan'?n konu?mac? olarak kat?ld??? anma program?nda duygulu anlar ya?and?. Program?n sonunda davet zerine kat?l?mc?lara te?ekkr hediyelerini Hasan Gm? takdim etti.
Ak?am saatlerinde Koceli'ye geen Hasan Gm?, Edirne Mimar Sinan Vakf? Kocaeli temsilcisi Ferhat Dilek ve beraberinde bir grup Vak?f gnlls ile birlikte bir sre sohbet etti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon


5
Ankara'da kurulan Yunus Emre Genlik Kulb'nn a?l?? treninde konu?an Hasan Gm? "Yenilik her zaman mutluluktur ve heyecan vericidir. Bugn yeni bir ocak a?yoruz. ?n?aallah bu ocakta muhabbet, dostluk ve payla?ma ortam? olu?acak" dedi. Merkezi Keiren'de bulunan kulbn a?l?? trenine al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan Yard?mc?s? Halil Etyemez, Keiren Kaymakam? Nusret Dirim, Keiren Belediye Ba?kan? Mustafa AK, Keiren Mfts ?hsan ?lhan ile birlikte ok say?da davetli kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Vakf?m?z taraf?ndan dzenlenen Pratik Arapa kurslar?m?z ba?lad?. Trakya niversitesi ?lahiyat Fakltesi'nde grevli Arap as?ll? ?retim elemanlar? taraf?ndan verilen kurslar her hafta ar?amba ve cuma gnleri saat 19.00 da Balkan Kltr Merkezinde yap?l?yor. Kurslara kay?t iin son gn 25 Kas?m 2013 pazartesi. Ayr?nt?l? bilgi ve kay?t iin: Sebahattin Bilgi 0 505 683 29 17

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 7 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
03.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı