Anasayfa Sohbetler Genel S?YER-? NEB? OKUMALARI TM HIZIYLA DEVAM ED?YOR

PostHeaderIcon

Siyer_Dersleri__2

Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan her Pazar 15:30 da dzenlenen Siyer-i Nebi okumalar?n?n ncs geni? kat?l?mc? e?li?inde Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirildi.

Konu?mac? Hasan GM?, kat?l?mc?lara hayatlar?na yn verebilecek ok nemli anektodlar ve gnmz meselelerine ???k tutan ayr?nt?lar? aktard?.

?lk nce ailelerin yeni do?an ocu?a kar?? sorumluluklar?na de?inen Hasan GM? ?unlar? syledi: ocuklar?n?z oldu?u zaman sa? kula??na Ezan? sol kula??na Kameti okuruz, sonra gzel bir isim seip ismini 3 kere sesleniriz YA HASAN gibi. Bu ezan ve kamet ocu?a, anneye ve babaya ?eytan ve cinlerin musallat olmamas? iin yap?l?r, nk 40 gn iinde musallat olmalar? daha kolayd?r. ?kinci olarak ise tahnik yap?l?r bu snnettir. Yeni do?an ocu?un a?z?na tatl? verilmesine tahnik denir. Hasan ve Hseyine Peygamberimiz tahnik yapm??t?r. Doktorlar da tatl? verilmesini onaylar, ocu?un ba????kl???n? kuvvetlendirdi?ini sylerler. Bir di?eri ise erkek olsun k?z olsun Akika kurban? kesmektir ve snnettir. Abdlmutalib, Peygamberimize kesmi?tir. ?stersen koyun kes, istersen ko, istersen deve kes hepsi olur. Ayr?ca binicilik, ko?uculuk, at?c?l?k, yzclk, gre?ilik Peygamber Efendimizin snnetidir ve ocuklara da ?retilmesi gerekir.

HASAN GM? program?n ilerleyen zaman?nda ?unlar? payla?t?: Hrist?yanlar nedense hep bizle kendilerini yar??t?r?r. Hz. ?sa ile Peygamberimizi ?ncille Kuran-? Kerimi yar??t?r?rlar. ?lgintir hep de geri kal?rlar. Hz. ?sa da bizim peygamberimizdir ama son peygamber Hz. Muhammed Mustafad?r. Peygamber efendimiz diyor ki; Hz. ?sa ile ben karde?iz o 0(s?f?r), ben 571 bu iki sre ierisinde hi peygamber gelmemi?tir o yzden karde?iz der. Hi ?ncille Kuran bir olur mu? Olmaz. ve Allah at? yaratt? at ko?tu terledi terden de kendini yaratt?-(incilden) ile Elhamdulillahi rabbil alemin errahman?rrahim- (kuran dan) bir olur mu? Bunlar Londra da 800 yz ?sa toplad?lar Mslmanlar rvan?? katarda ald? 8.000 Muhammedle.

Hasan GM? Peygamberimizin hayat?nda ok bilinmeyen konular? da a?klayarak syle devam etti: Peygamberimiz birok ki?iden st emmi?tir. Annesi Amine den emdi, mm Eymen den emdi, Sveybe den emdi ve Halimeden emdi. Annenin yeri ba?kad?r. Biri gelmi?te sormu? kime hrmet edeyim diye sormu?. Peygamberimiz Annene diye cevap vermi? . kere annene drdncsnde babana demi?. hak Anne ye bir hak babaya hrmet edilir

Hasan GM? ilerleyen dakikalarda genlerle bir an?s?n? payla?arak birtak?m tavsiyelerde bulundu: Bizim kyde Hseyin Kahya vard?. Allah?n(c.c) veli kullar?ndan. Biraz safayd?, oband? herkes bununla alay ederdi. Hseyin Kahya koyunlar?n aras?nda ld. Babam? a??rd?lar y?kamas? iin geldi?inde ok l grdm bylesini hi grmedim. stnde bir nur ve beytullah kokusundan a?a?? kalmayacak bir koku y?kad?ka parlad? y?kad?ka parlad?. ?imdi ben size soruyorum HASAN KAHYA m? olmak istersiniz CLINTON m?? Kimse babas?ndan annesinden utanmas?n, mesle?inden, fakirli?inden utanmas?n. Bunlardan utan?l?r m?? nemli olan asalettir. Peygamberimiz oband?. Demi?ler hi peygamber oban olur mu? Olur, btn peygamberler obanl?k yapm??t?r demi? Siz hi 25 sene kavga edilmeyen bir evlilik grdnz m? Ben grdm Hz. Hatice ve Peygamberimizin evlili?i. Peygamberimiz hi Hz. Haticenin nnden gememi? Peygamberimize de Hz. Hatice hi yksek perdeden konu?mam??.

nemli bir tart??ma konusu olan Peygamber Efendimizin anne ve babas? hangi din zere vefat etti sorusuna da a?kl?k getiren Hasan GM? ?unlar? aktard?: O dnemde Yahudilik var, Hristiyanl?k var, puta tap?c?l?k var Ancak bir din daha vard?r ki o da Hz. ?brahimin dini Hanif dinidir. Hanif demek bir Allah(c.c) inanc?na sahip olanlar?n dini demektir. Zina yapmazlar, iki imezler Hz. Osman onlardand?r. Hz. Ebu Bekir, Abdlmuttalib onlardand?r, Peygamberimizin annesi ve babas? da onlardand?r. Daha sonra vahiy geldi ki : Onlar cennete girecekler, diye. Bu konu da farkl? gr?ler de vard?r. Ama benim kalbim byle olmas?n? istedi?i iin size de bunu aktar?yorum. Peygamberimiz yar?n bana sorsa ki Hasan GM? sen yalan syledin, byle bir ?ey yok dese, neden byle syleyip genleri yanl?? bilgilendirdin derse? K?yamad?m Ya Resulallah diyece?im.dedi.

DUYGU, HEYECAN, CO?KU DOLU VE GZYA?LARININ SEL OLDU?U S?YER-? NEB? DERSLER? KALDI?I YERDEN HER PAZAR 15:30 DA BALKAN KLTR MERKEZ?NDE DEVAM EDECEK

Siyer_Dersleri__2

Siyer_Dersleri__3

Siyer_Dersleri__1

Siyer_Dersleri__4

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı