Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BALKANLARDA ?FTAR - ?UMNU

PostHeaderIcon BALKANLARDA ?FTAR - ?UMNU

Ads?z1
Balkanlarda dzenledi?i iftar programlar?na devam eden Vakf?m?z Bulgaristan'?n ?umnu ?ehrinde iftar yeme?i verdi. ?umnu'da bulunan tarihi Tombul Camiinin revakl? avlusunda gerekle?tirilen iftar yeme?ine ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere mtevelli heyet yeleri, Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne St reticileri Birli?i Ba?kan? Mustafa Suimez, ?umnu Mfts Mesut Mehmet, Nvvab Okulu ?retmen ve yneticileri ile ?umnu ve Varna'n?n evre kylerinden ok say?da ki?i kat?ld?.

?ftar sonras? yemek duas? yapan ?umnu Mfts Mesut Mehmet, tarihi bir gn ya?ad?klar?n? belirterek iftar program? dolay?s?yla Vakf?m?za te?ekkr etti.

Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? de Balkanlarda yzlerce y?ld?r ramazan co?kusunun devam etti?ini belirterek ?unlar? syledi: "Cenab-? Allah'a binlerce hamd ve senalar olsun ki Nvvab Okulunun yan?nda tarihi Tombul Camiinin avlusunda mbarek bir ramazan ak?am?nda bizleri bulu?turdu. Nvvab Okulundan nice alimler geldi geti. Onlar?n himmeti ve ?efaatiyle in?aallah ilelebet buralarda ezanlar?m?z ve Kuranlar?m?z dinmesin, Ramazanlar?m?z bitmesin."

Hasan Gm?, teravih namaz? ncesinde de Tombul Camiinde vaaz verdi.

Ads?z1

Ads?z2

Ads?z3

Ads?z4

Ads?z5

Ads?z6

Ads?z7

Ads?z8

Ads?z9

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı