Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BALKANLARDA ?FTAR-KIRCAAL?

PostHeaderIcon BALKANLARDA ?FTAR-KIRCAAL?

Ads?z1
Vakf?m?z bu y?l Bulgaristan?n K?rcaali blgesinde de iftar program? gerekle?tirdi. K?rcaali ?ehir merkezinde bulunan caminin bahesinde yap?lan iftar yeme?ine Vakf?m?z mtevelli heyet yeleri ile birlikte K?rcaali cemaati kat?ld?. Yemek sonras? dua eden cami imam? Erdin Hoca, Ramazan?n karde?lik ve yard?mla?ma ay? oldu?unu hat?rlatarak Vakf?m?za te?ekkr etti. K?l?nan teravih namaz? sonras? Vakf?m?z heyeti, Mestanl? ?mam Hatip Lisesi ?retmenleri ve K?rcaali Blge Mftl?ne ba?l? din grevlileriyle bir sre gr?t.

Ads?z1

Ads?z2

Ads?z3

Ads?z4

Ads?z5

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı