Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BAYRAM SEV?NC?

PostHeaderIcon BAYRAM SEV?NC?

Ads?z 2
Ramazan Bayram? bayramla?ma program? yo?un bir kat?l?mla Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirildi. Her y?l oldu?u gibi bayram?n ikinci gn yap?lan bayramla?ma program?nda Vakf?m?z mtevelli heyeti eski ba?kanlar? Fatih Erel, Av. Mjdat Kahve ile Sebahattin Bilgi birer selamlama konu?mas? yapt?. Fatih Erel kat?l?mc?lara, ?ehir d???nda oldu?u iin programa kat?lamayan Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?'n selam ve tebriklerini iletti. Serhatl? Han?mlar Grubu'nun da kendi aralar?nda bayramla?t??? program Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir'in yapt??? dua ile sona erdi.

Ads?z 1

Ads?z 2

Ads?z 3

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı