Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler EVRAD VE DUA DEVAM ED?YOR

PostHeaderIcon EVRAD VE DUA DEVAM ED?YOR

Ads?z
"Evrad-? ?erife ve Dua" program? devam ediyor. Muhterem Hasan Gm? Hocam?z?n huzuruyla, her hafta pazar gn, sabah namaz?ndan sonra Edirne merkez Arif A?a Camiinde.


"Sabahleyin erken kalkma?a gayret et. Abdestini al ve kat'iyen abdestsiz gezmeme?e al??. Sabah dus?n? oku ki, seni lme benzeyen uykudan uyand?r?p, yeni bir hayata kavu?turdu?undan n?i Allah celle ve al'ya ?kr eyle. Namaz?n? mmkn olduka camide cemaatla k?lma?a dikkat et. Mhim bir i?in olmad?ka namaz? k?l?nca hemen ?kma. ??rak vaktine kadar Kur'n okumak, tesbih ekmek veya evrd?n? okumakla vaktini geir. Sonra i?rak namaz?n? iki veya drt rek'at k?l. Dun? yap yle ?k. Hi eksiksiz bir hac ve umre sevb?n? alaca??n gibi r?zk?n?n da o nisbette bol ve kolay olaca??na ?phe etme." (Mehmed Zhid Kotku (rh.a.)

Ads?z

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı