Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BOSNADAN Z?YARET

PostHeaderIcon

1
Bosna Hersekten bir grup bayan Vakf?m?z? ziyaret etti. Aralar?nda, Merhum Aliya ?zzetbegoviin partisi SDA (Demokratik Hareket Partisi) n?n kad?n kollar?nda grev yapan Kenela Zuko, Kakani Mftl? han?mlar te?kilat?nda grevli Elvedina Plastonun da bulundu?u ve Bosna Hersek ?slam Birli?i Riyasetine ba?l? al??an din grevlileri ile sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcilerinden olu?an gruba Vakf?m?z taraf?ndan Balkan Kltr Merkezinde kahvalt? ikram edildi. Aslen Edirneli olan ve Saraybosnada ya?ayan Zehra Adiloviin tercmanl???n? yapt??? grup, Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? ile de bir araya gelerek, sosyal ve kltrel alanlarda yap?labilecek ortak sivil toplum al??malar?yla ilgili gr? al??veri?inde bulundu. Heyet program?n ard?ndan ?stanbula hareket etti.

1

2

3

4

5

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı