Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler YURTDI?INDA YA?AYAN GEN L?DER ADAYLARI ED?RNEDE

PostHeaderIcon


Ads?z3
Yurtd???nda do?up, byyen ve niversite 1. ve 2. s?n?flarda okuyan genlerin, z kltrlerine ba?l? kalarak bulunduklar? toplumlarda ba?ar?l? bireyler olarak yeti?meleri amac?yla Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? taraf?ndan dzenlenen Yurtd??? Gen Liderler Program? kapsam?nda Edirneye gelen genler Vakf?m?z? ziyaret etti. 8 farkl? lkeden (Almanya, Amerika, Avusturalya, Avusturya, ?ngiltere, Fransa, Hollanda ve Danimarka) 40 ba?ar?l? gen, Balkan Kltr Merkezi Mimar Murat Y?lmaz Konferans Salonunda Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm?n verdi?i Edirnenin Tarih ve Kltrmzdeki Yeri konulu seminere kat?ld?.

Ads?z

Ads?z2

Ads?z3

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı