Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BAYRAMLA?MA

PostHeaderIcon BAYRAMLA?MA

bayramla?ma
Her y?l oldu?u gibi bu y?l da Kurban bayram?n?n nc gn, Balkan Kltr Merkezi'nde bayramla?ma program? dzenlendi. 17 Ekim 2013 per?embe gn gerekle?tirilen ve ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, mtevelli heyeti yeleri ile ok say?da vakf?m?z mensubu, gnlls ve misafirlerin kat?ld??? programda bayram sevinci hep birlikte ya?and?. Programa kat?lan herkes
le tek tek bayramla?an Hasan Gm?, bayramlar?n sevin ve ne?e gnleri oldu?unu belirterek Kurban Bayram?n?n lkemize, milletimize ve ba?ta zor gnler geiren M?s?r ve Suriye olmak zere tm ?slam lemine hay?rlar getirmesini diledi?ini kaydetti.

Programda, bu y?l drdncs dzenlenen Edirne, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya'da gerekle?tirilen veklet yoluyla kurban kesimi organizasyonu hakk?nda da bilgiler verildi. Hasan Gm? kurban organizasyonunun ba?ar? ile gerekle?tirildi?ini belirterek kesilen kurbanlar?n etlerinin ihtiya sahiplerine titizlikle ula?t?r?ld???n? syledi.

Serhatl? Han?mlar Grubuna ye vak?f gnllleri de ayn? gn Balkan Kltr Merkezinde bir araya gelerek bayramla?ma program? gerekle?tirdiler.

bayramla?ma

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı