Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler İLİM VE HİZMETE ADANMIŞ BİR HAYAT

PostHeaderIcon İLİM VE HİZMETE ADANMIŞ BİR HAYAT

7
"İkindi Buluşmaları"nda bu hafta, hayatını ilim ve hizmete adayan Edirne eski müftüsü İbrahim Koçaşlı Hoca'yı ağırlayan Vakfımız, belgesel niteliğinde bir programa imza attı. Balkan Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Vakfımız kurucusu Hasan Gümüş, Koçaşlı'nın yaklaşık seksen yıllık hayatının yarıdan fazlasını Edirne'de geçirdiğini hatırlatarak "İlim ve irfan adamı İbrahim Koçaşlı Hocamız, Cumhuriyet Türkiyesinde Edirne'ye renk ve emek vermiş en önemli kişidir" dedi. Salon dışına taşan çok sayıda Edirnelinin ilgi ile takip ettiği programda Koçaşlı Hoca, hayatı hakkında bilgiler vererek çeşitli hatıralarını paylaştı.

Açılış konuşmasında, bu tür programları yaklaşık otuz yıldır sürdürdüklerini belirten Hasan Gümüş şunları kaydetti: "Bu sürede Kuran-ı Kerim tefsirini ders olarak iki defa bitirdik. Buhari-i Şerif'i de hatmettik. Fıkıh derslerinde Kuduri'yi ve fıkıh usulünü işledik. Mesnevi dersleri yaptık. En son geçtiğimiz yıl Peygamber Efendimiz'in ve ardından dört büyük halifenin hayatlarını işledik. Akademi mahiyetindeki bu programlarımızdan bugüne kadar binden fazla kişiyi mezun etmişiz. Bu sezon, Yolumuzu Aydınlatanlar başlığıyla devam ediyoruz. İlk olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatını işlemeye başladık. Bugün ise aramızda, bu büyüklerin yaşayanlarından bir değerli insan, İbrahim Koçaşlı Hocamız var."

İbrahim Koçaşlı Hoca'yı takdim eden Vakfımız kurucusu Hasan Gümüş, Edirne'nin İslam tarihinin önemli kültür ve medeniyet havzalarından bir olan Rumeli havzasının başkenti olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihte Edirne'de çok önemli ilim, fikir, gönül ve siyaset adamları yetişmiş ve yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet, Sultan Murad Hüdavendigar, Sultan 2. Murat, Molla Gürani, Fahreddin-i Acemi, Hasan Sezai Gülşeni, Müftiyy üs-Sekaleyn İbn Kemal, Kınalızade Ali Efendi, Hacı Bayram-ı Veli, Şair Neşati bunlardandır. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise, seksen yıllık ömrünün yarıdan fazlasını Edirne'ye hizmetle geçirmiş ilim ve irfan adamı İbrahim Koçaşlı Hocamız, Edirne'ye renk ve emek vermiş en önemli kişidir."

Kuran’ın Yasak Olduğu Yıllar

1934 yılında Konya’nın (Şimdi Karaman) Ermenek İlçesine bağlı Halimiye Köyünde doğduğunu söyleyen İbrahim Koçaşlı ilk eğitimini köyün imamı olan babasından aldığını belirterek tahsil ve görev hayatına dair şunları söyledi: “1940 lı yılların başlarında Kuran öğretimi yasak olduğu için babamız erkenden kalkar, güneş doğmadan pencereye siyah perde çeker ve mum ışığında bize Kuran dersi verirdi. Ancak sık sık baskınlar olurdu. Daha sonra ilim öğretildiğini duyduğum için Diyarbakır’a gittim. Ancak hocalar Kürtçe ders verdiği için , ben de anlamadığımdan Kayseri’ye geldim. Allah razı olsun, dönemin Kayseri Müftüsü Hasan Hüseyin Aksakal Hoca, müftülüğün altında bir odayı bana tahsis etti. Çeşitli hocalardan dersler aldım. Daha sonra Konya’ya döndüm. Konya’da da başta merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca olmak üzere çeşitli alimlerden ders okudum. İstanbul ve Balıkesir’de uzun yıllar vaizlik görevinde bulundum. 1972 yılında Edirne müftülüğüne tayin edildim. Yaklaşık yirmi yıl bu görevde kaldıktan sonra Erzurum Müftülüğü ve Tacikistan Büyükelçiliğimizde dini ataşe olarak görev yaptım. Dönüşte Başkanlık vaizi olarak Türkiye’nin her yerinde konferanslar verdim. En son Edirne’de vaiz olarak görev yaptıktan sonra emekli oldum.”

Çocukluğunda dini eğitim verilmesinin yasak olduğu yıllara ait hatıralarını, kendilerinin ve başta babası olmak üzere hocalarının maruz kaldığı jandarma baskılarını anlatırken duygulanan İbrahim Koçaşlı Hoca gözyaşlarını tutamadı.

Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi

İlim ve hizmet hayatında, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Mehmed Zahid Kotku gibi Türkiye’de cumhuriyet dönemine damgasını vuran büyük ilim ve gönül insanlarıyla hatıralarından bahseden Koçaşlı, Kayseri’de bulunduğu sırada tanıştığı Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun rahlei tedrisinde bulunarak kendisinden ilim ve feyiz aldığını söyledi.

Koçaşlı, İstanbul’da bulunan Mehmed Zahid Kotku ile tanışmasını ise şöyle anlattı: “İstanbul’a vaiz olarak atandığımda kalacak yer sorarken bana ‘Zeyrek’te Mehmed Zahid Efendi var, O sana yardımcı olur’ dediler. Gittim durumu anlattım. Bir şartı olduğunu, her gece yatsı namazından sonra Ramuz el-Ehadis okutmayı kabul etmemi istediler. Ben de, bu benim aradığım bir şey, diyerek severek kabul ettim. Bunun üzerine bir yıl kadar orada kaldım. Daha sonra Hocaefendi, İskenderpaşa Camiine gitti. Orada da hep ziyaret ettim. İstanbul’da bulunduğum sürede devamlı Ramuz okuttum.”

Koçaşlı Hoca, Mehmed Zahid Efendi ile ilgili bir hatırasını da şu sözlerle dile getirdi: “Bir defasında hac için Mekke’de bulunuyorduk. Mehmed Zahid Efendi de orada idi. Mina’da iken, İstanbul’dan bir imam arkadaş, Mahmud Sami Efendi zayıf bünyeli, Mehmed Zahid Efendi ise biraz kilolu, gibi şeyler söyledi. Aman ha dedim, büyükler hakkında böyle konuşma, sana zarar dokunur dedim. Ertesi gün o imam arkadaş geldi, hocam benim dilim tutulmaya başladı, dedi. Hemen Mehmed Zahid Efendiye gidip özür dilemeliyiz dedim. Hocaefendinin yanına gittik, durumu anlattık. Tebessümle karşıladılar ve dua buyurdular. Allah razı olsun, bizleri de şefaatlerine nail eylesin.”

Hayatı ilim ve hizmetle geçen İbrahim Koçaşlı Hoca’nın Sünen-i Ebu Davud tercümesi, Hac Rehberi, Sevad ül- Azam, Manzum İslam İlmihali, Darim-i Kaside-i Nuniye Terceme ve Şerhi, el-İtkan fi Ulum il-Kur'an Tercümesi isimli basılmış eserleri de mevcuttur.

Programın ardından katılımcılar, Balkan Kültür Merkezi önünde İbrahim Koçaşlı Hoca ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

1

2

14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Duyurular

EDİRNE MİMAR SİNAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇİ LİSTESİ

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakfı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi program özeti için tıklayınız...

 

Uluslarası Öğrenciler Akademisi başvuru formu için tıklayınız...

 

YTB-EDİRNE MİMAR SİNAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ

            Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile Edirne Mimar Sinan Vakfının bu sene 3. cüsü düzenlediği Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi Edirne’de yükseköğrenim gören Uluslararası Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesini, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulmasını hedefleyen bir eğitim programıdır. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı