Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BOLU VE KOCAEL? Z?YARET?

PostHeaderIcon BOLU VE KOCAEL? Z?YARET?

1
Ankara'da Yunus Emre Genlik Kulb'nn a?l???na kat?lan Hasan Gm?, dn? yolunda Bolu ve Koceli'yi ziyaret etti. Hasan Gm?, Bolu'da Abant ?zzet Baysal niverstitesi ?lahiyat Fakltesi, Bolu Belediye Ba?kanl??? ve Bolu Mimar Sinan Derne?inin ortakla?a dzenledi?i Mehmet Zahit Kotku'yu anma program?na kat?ld?. ?lahiyat Fakltesi dekan? Prof. Ca?fer Karada?'?n ba?kanl???nda ve Ali R?za Temel, Prof. ?rfan Gndz ile Prof. Ahmet Turan Arslan'?n konu?mac? olarak kat?ld??? anma program?nda duygulu anlar ya?and?. Program?n sonunda davet zerine kat?l?mc?lara te?ekkr hediyelerini Hasan Gm? takdim etti.
Ak?am saatlerinde Koceli'ye geen Hasan Gm?, Edirne Mimar Sinan Vakf? Kocaeli temsilcisi Ferhat Dilek ve beraberinde bir grup Vak?f gnlls ile birlikte bir sre sohbet etti.

1

2

3

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı