Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BLGE TOPLANTISI

PostHeaderIcon

1
Trakya'da faaliyet gsteren karde? kurulu?lar?n temsilcilerinin kat?ld??? blge isti?are toplant?s? Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirildi. Edirne, Uzunkpr, Ke?an, Muratl? ve Saray'dan temsilcilerin kat?ld??? ve iki oturum halinde yap?lan toplant? Muhterem Hasan Gm? Hocam?z?n lke gndemi ve sosyal al??malar?m?z zerine yapt??? genel de?erlendirme konu?mas?yla ba?lad?.

1

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı