Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler VAKFIMIZDA MEVL?D KAND?L?

PostHeaderIcon VAKFIMIZDA MEVL?D KAND?L?

7
Peygamber Efendimizin dnyaya te?riflerinin y?l dnm olan mevlid kandili, Vakf?m?z taraf?ndan dzenlenen ve her ya?tan yo?un kat?l?m?n oldu?u co?kulu bir programla kutland?. Programda yapt??? duygu ykl konu?mas?nda, Peygamberimizin pazar? pazartesiye ba?layan gece do?du?unu ve bu y?lda mevlid kandilinin ayn? zamana rastlad???n? hat?rlatan Hasan Gm? Dnyan?n en sevilen insan? hi ?phesiz Efendimizdir. Takip edecek bir rnek ve lider arayan,
liderler lideri, kusursuz ve mkemmel bir nder olan peygamber Efendimize bakmal? ve Onu takip etmeli dedi.

Konu?man?n sonunda dualar, tekbirler ve salat selamlarla devam eden program?n bitiminde topluca tebrikle?me yap?ld?. Kat?l?mc?lara Serhatl? han?mlar Grubunun haz?rlad??? lokma ve ayran ikram edildi.

1

2

3

4

5

6

7

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı