Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler ROMDEFDEN VAKFIMIZA PLAKET

PostHeaderIcon

1
Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (Romdef), 2013 y?l?nda Roman toplumuna yap?lan katk?lardan dolay? Vakf?m?za plaket verdi. Baz? kamu kurum ve kurulu?lar? ile Edirnede faaliyet gsteren yerel ve ulusal bas?na da dl verdiklerini belirten Romdef ba?kan? Erdem G?mgler katk?lar? iin Vakf?m?za te?ekkr etti.

1

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı