Anasayfa Faaliyetler E?itim Akademi Edirne E?itimciler ve Konu Ba?l?klar??

PostHeaderIcon Akademi Edirne E?itimciler ve Konu Ba?l?klar??

MART

HAFTA

SEM?NER

KONU?MACI/DAVETL?

YER

TAR?H

SAAT

4. HAFTA

KRESELLE?EN DNYADA TRK?YE

Prof. Dr. E. Nazif GRDO?AN

Emekli ?retim yesi - Yazar

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

29. 03. 2014

14:00-15:00

GEM??TEN GNMZE G?R???MC?L?K KLTRܔ

Kamil BERSE

Dersaadet Kltr, Edebiyat, Dil, Sanat ve Tan?t?m Platformu Ba?kan?

15:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17.00

N?SAN

HAFTA

SEM?NER

KONU?MACI/DAVETL?

YER

TAR?H

SAAT

1. HAFTA

D?L VE KLTR

Prof. Dr. Hamdi HASAN

Emekli ?retim yesi (Makedonya)

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

05. 04. 2014

14:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17:00

GEZ?

anakkale

Kat?l?mc? ?renciler

anakkale

06. 04. 2014

07:00-23:00

2. HAFTA

ESTET???M?ZE DO?RU

Prof. Dr. Recep DUYMAZ

Trakya niversitesi Rektr Yrd.

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

12. 04. 2014

16:00-17:00

DE?ER VE MEDEN?YET

Prof. Dr. Hseyin SARIO?LU

Trakya niversitesi Rektr Yrd.

17:00-18:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

18:00-18.30

3. HAFTA

MEDEN?YET?M?ZDE

KIRKPINAR GRE?LER?

VE KLTRܔ

Do. Dr. ?lhan TOKSZ

Trakya niversitesi ?retim yesi

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

19. 04. 2014

14:00-15:00

SOSYAL ALI?MALARDA ORGAN?ZASYON

Sebahattin B?LG?

Aile ve Sosyal Politikalar ?l Mdr Yrd.

15:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17.00

AK?AM YEME??

Kat?l?mc? ?renciler

18:00-19:00

4. HAFTA

MEDEN?YET?M?Z VE ???R?M?Z

Do. Dr. R?dvan CANIM

Trakya niversitesi

?retim yesi - ?air

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

26. 04. 2014

14:00-15:00

MODERN?TE VE D?N

Yrd. Do. Dr. Muhammed ALTAYTA?

Trakya niversitesi ?retim yesi

15:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17.00

MAYIS

HAFTA

SEM?NER

KONU?MACI/DAVETL?

YER

TAR?H

SAAT

1. HAFTA

?SLAM DNYASININ EN UZUN ASRI

Prof. Dr. Bedri GENCER

Y?ld?z Teknik niversitesi ?retim yesi

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

03. 05. 2014

14:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17.00

2. HAFTA

PANEL:

MEDEN?YET?M?Z?N

KLTR HAVZALARI

Hasan GM?

Ba?bakanl?k Vak?f ?nsan dl Sahibi

Fehim AHMET

Gmlcine Seilmi? Mft Yrd.

M. Emin AHMET

Gmlcine Vaizi

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

10. 05. 2014

14:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17.00

3.

HAFTA

ED?RNE GEZ?S? VE P?KN?K

Kat?l?mc? ?renciler

Edirne

17. 05. 2014

10:00-18:00

4. HAFTA

KLAS?K VE MODERN

Celal FEDA?

?air

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

24. 05. 2014

14:00-16:00

VEDA PROGRAMI

Kat?l?mc? ?renciler

?rencilerin Sunumlar?

Sertifika Treni

16:00-17:00

Veda Kokteyli

Kat?l?mc? ?renciler

17:00-18:00

5. HAFTA

GEZ?

?stanbul

Kat?l?mc? ?renciler

?stanbul

31. 05. 2014

07:00-23:00

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı