Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler ?MAM HAT?PL? OLMANIZLA GURUR DUYUN

PostHeaderIcon

2
Edirnenin Ke?an ilesinde ?mam Hatipli ?rencilere hitap eden Hasan Gm? ?mam Hatipli olman?zla gurur duyun dedi. Kariyer Gnleri Projesi kapsam?nda Ke?an Hersekzade Anadolu ?mam Hatip Lisesinin davetlisi olarak kat?ld??? programda konu?an Hasan Gm? ?mam Hatip okullar?n?n yeti?tirdi?i nesillerin Cumhuriyet Trkiyesine damgas?n? vurdu?unu belirterek ?unlar? syledi: Eskiden bize demi?lerdi, size de derler, ?mam Hatipe niye gitt
in, imam m? olacaks?n, l y?kay?c?s? m? olacaks?n? Hi gocunmay?n, hi s?k?lmay?n. ?mam Hatiplerden sadece imam ?kmaz. ?mam Hatiplerden ?retmenler, hakimler, savc?lar, milli e?itim bakanlar?, bakanlar, ba?bakanlar ?kar. ?u anda ba?bakan, sa?l?k bakan?, nceki milli e?itim bakan? ve pek ok st dzey idareci ?mam Hatiplidir. Art?k katsay? engeliniz de yok, siz de ok al???n, iyi okuyun ve ba?ar?lara ko?un.

Trakyada Bulunan ?mam Hatip Okullar?n?n ?lk Mezunu

?mam Hatip Liselerinin tarihesiyle ilgili bilgiler de veren Hasan Gm?, Trakyada ilk ?mam Hatip okulunun 1967 y?l?nda a?lan Edirne ?mam Hatip Okulu oldu?unu belirterek kendisinin buras?n?n ilk ?rencilerinden biri ve diploma numaras? 1 olarak ilk mezunu oldu?unu syledi.

Program?n sonunda sz alan okul mdr Salahattin Arslan, ?rencilerin program? ilgiyle takip etti?ini belirterek Hasan Gm?e te?ekkr etti.

1

2

3

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı