Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler KOCA S?NANI RAHMETLE ANIYORUZ

PostHeaderIcon

1
Mimar Sinan vefat?n?n 426. y?ldnmnde Vakf?m?z taraf?ndan tekbir, tehlil, salavatlar ve hatim dualar?yla an?ld?. 10 Nisan 2014 Per?embe gn Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilen program?n ard?ndan yap?lan hatim duas?nda Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Kltr ve medeniyetimizin ba? mimar?, Edirnemize Selimiyeyi yapan ve Vakf?m?za ad?n? veren Mimar Koca Sinan Hazretlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cenab-? Allah makam?n? l, mekan?n? cennet eylesin dedi.

1

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı