Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler KIRCAAL?DE KUTLU DO?UM CO?KUSU

PostHeaderIcon

1
Bulgaristan K?rcaali Blge Mftl?nn davetlisi olarak geldi?i K?rcaalide dzenlenen Kutlu Do?um program?nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? K?rcaalili karde?leriyle Peygamber Efendimizi anman?n mutlulu?unu ve heyecan?n? ya??yoruz dedi. Hasan Gm?, program?n gerekle?tirildi?i Biznes ?nkbatr Salonuna geli?inde K?rcaali belediye Ba?kan? Hasan Aziz ve yetkililer taraf?ndan kar??land?. K?rcaali halk?n?n yo?un ilgi gsterdi?i programa, K?rcaali Blge Mfts Beyhan Mehmedin yan? s?ra, Trkiye Cumhuriyeti Filibe Ba?konsolosu ?ener Cebeci, Bulgaristan Mslmanlar? Yksek ?slam ?ura Ba?kan? ?abanali Ahmet, Trkiye Cumhuriyeti Sofya Bykelili?i Din Hizmetleri M?aviri Prof. Dr. Fikret Karaman, Haskovo Blge Mfts Basri Eminefendi, Krumovgrad (Ko?ukavak) Blge Mfts Nasuf Nasuf, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Ba?bakanl?k Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Trakya Blge Koordinatr Fatih Ot, Hak ve zgrlkler Hareketi (HH) ?l Ba?kan? ve Cebel Belediye Ba?kan? Bahri mer, K?rcaali Belediye Ba?kan? Hasan Aziz kat?ld?.

Kuran-? Kerim tilavetiyle ba?layan ve mevlidi ?eriften pasajlar?n okundu?u programda K?rcaali Mftl? K?z Kuran Kursu ?rencileri ile Mestanl? ?lahiyat Lisesi ?rencileri Peygamber Efendimizle ilgili ?iirler ve ilahiler seslendirdi.

Yakla??k saat sren ve kat?l?mc?lar taraf?ndan sonuna kadar ilgi ile takip edilen program?n sonunda etli pilav ve ayran ikram edildi. K?rcaali Mfts Beyhan Mehmed, ilahi grubunun k?yafetlerini temin eden ve yemek ikram?n? yapan Vakf?m?za katk?lar?ndan dolay? te?ekkr etti.

1

3

4

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı