Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler MUHAMMEDLER LKES?

PostHeaderIcon

2
Edirne merkeze ba?l? Orhaniye Kynde dzenlenen kutlu do?um ve ?kr duas? program?na kat?lan Hasan Gm?, istatistiklere gre Trkiyede yeni do?an ocuklara en ok konulan ismin Peygamber Efendimizin ve ehli beyti
nin isimleri oldu?unu belirterek Anadolu ve Trakya Trkistan oldu?u gibi ayn? zamanda Muhammedistand?r, Muhammedler ve Muhammediler lkesidir dedi. Edirne Anadolu ?mam Hatip Lisesi ?lahi Grubunun ilahiler seslendirdi?i programda kat?l?mc?lara yemek ikram edildi. Program yap?lan dua ile sona erdi.
2

3

4

7

8

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı