Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler AKADEM?DE KIRKPINAR VE SOSYAL ALI?MALAR

PostHeaderIcon

2
Uluslararas? ?renci Akademisi program?nda Do. Dr. ?lhan Toksz ile Sebahattin Bilgi seminer verdi. Trakya niversitesi K?rkp?nar Beden E?itimi ve Spor Yksekokulu Mdr Do. Toksz Medeniyet
imizde K?rkp?nar Gre?leri ve K?rkp?nar Kltr konulu bir sunum yapt?. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? Edirne ?l Mdr Yard?mc?s? Sebahattin Bilgi ise Sosyal al??malarda Organizasyon konusu de?erlendirdi. ?lgi ile takip edilen program sonras? kat?l?mc? ?rencilere yiyecek ve iecek ikram?n?n yan? s?ra YTB ajandalar? hediye edildi.
1

2

3

4

5

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı