Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BOSNA YARDIMLARIMIZ YOLA IKTI

PostHeaderIcon

1
Geti?imiz gnlerde Bosna Hersekte etkili olan yo?un ya???lar?n sel ve heyelana yol at??? afetle ilgili Vakf?m?z gnlllerinin deste?iyle haz?rlanan yard?mlar yola ?kt?. Trakya ?efkateli Derne?inin de destek verdi?i yard?mlar, Gostivar Gen Kalemler Derne?inin organizasyonuyla Makedonyadan gnderiliyor. ?inde bebek malzemelerinin yan? s?ra e?itli g?da ve temizlik maddelerinin yer ald??? adet t?r dolusu malzeme Bosna Hersekte afetzedelere ula?t?r?lacak.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı