Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler YAMBOLA VAKFIMIZDAN DESTEK

PostHeaderIcon

1
Edirnenin kuzey kom?usu olan Bulgaristan?n Yanbolu (Yambol) ilinde ya?ayan Mslmanlara Vakf?m?z destek oluyor. Yambolun merkezinde bulunan ve 15. yzy?ldan kalma Osmanl? eseri olan tarihi Eski Camiin (Ebubekir Camii) yan?nda bulunan bir blm Vakf?m?z gnlllerinin katk?laryla ktphane ve okuma salonu olarak dzenlenecek. Konuyla ilgili Vakf?m?z taraf?ndan Yambola bir ziyaret gerekle?tirildi. Ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Edirne ?
l Genel Meclisi yesi ve Edirne St reticileri Birli?i Ba?kan? Mustafa Suimez, Trakya niversite ?lahiyat Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Dr. Mustafa ?entrk ve Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahveden olu?an heyet, Yambol Vali Yard?mc?s? Ahmed Mehmedov, Hak ve zgrlkler Partisi Yambol ?l Ba?kan? Erol merov ile birlikte yerinde tespit ve incelemelerde bulundu.

1

2

4

5

6

7

8

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı