Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler KURBAN 2014 KAYITLARIMIZ BA?LADI

PostHeaderIcon KURBAN 2014 KAYITLARIMIZ BA?LADI

Bu y?l vekalet yoluyla kurban kesim kampanyam?z?n kay?tlar? ba?lad?. Yurt ii ve yurt d???nda yap?lacak kesimler iin tek fiyat 400 tl (140 Euro) olarak belirlendi. nceki y?llarda yurt ii ile birlikte Bulgaristan ve Makedonyada da ba?ar?l? kurban organizasyonlar? gerekle?tiren Vakf?m?z bu y?l S?rbistann?n Sancak blgesinde de kesim yapacak. Edirnede kesilecek kurbanlar?n etleri ihtiya sahibi ailelerin yan? s?ra Vakf?m?z?n misafirhanelerinde kalan yksek ?renim ?rencilerinin ihtiyalar? iin kullan?lacak. Kurban kampanyas? kay?tlar? iin irtibat telefonlar? ?yle:

0 284 213 06 03 0 506 626 92 22 0 542 521 26 27

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı