Anasayfa Edirne Turizm Turizm

PostHeaderIcon Turizm

Trkiye ile Yunanistan aras?ndaki Tekirda?'?n kuzeyinde yer alan Edirne y?llar boyu Osmanl? ba?kenti, 18 inci yzy?lda ise Avrupa'n?n en byk yedi ?ehrinden biri olmu?tur.100 y?l kadar bir sre Osmanl? ?mparatorlu?unun ba?kenti olmas? buradaki tarihi ve mimari a?dan nemli yap?lar?n sebebidir. Edirne, camileri, dini kompleksleri, kprleri, eski pazar yerleri, kervansaraylar? ve saraylar?yla ya?ayan bir mzedir.
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı