Anasayfa Faaliyetler Yard?mla?ma

PostHeaderIcon Yard?m Faaliyetleri

PostHeaderIcon

3

? sava??n halen devam etti?i Suriyedeki ma?dur durumda bulunan insanlar iin toplanan nakdi yard?m gnderildi. Trkiyede faaliyet gsteren sivil toplum rgtleri, medya kurulu?lar? ve kamu kurumlar?yla ortakla?a olarak Trkiye genelinde dzenlenen ve hedef kitlesi Trkiye s?n?rlar? d???nda bulunan Suriyeliler olan Suriye ?in Bir Ekmek kampanyas?na Edirneden Vakf?m?z da destek vermi?ti. Vakf?m?z taraf?ndan toplanan 5.010,00 liral?k nakdi yard?m kampanyan?n dzenleyicilerinden Deniz Feneri Derne?i arac?l???yla gnderildi.

www.mimarsinanvakfi.org
www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

 

PostHeaderIcon

k?rcaali1-

Bulgaristanda bulunan ?mam Hatip Liselerinde e?itim gren ?rencilere gnderilen Kelime Mealli Kuran-? Kerim ve Tecvidli Elifbe kitaplar? Vakf?m?z taraf?ndan yerlerine ula?t?r?ld?. Rayiha Yay?nc?l?k taraf?ndan bas?lan ve yard?mseverlerin katk?lar?yla temin edilen 350 adet Kuran-? Kerim ile 850 adet Elifbe kitab? K?rcaali-Mestanl?, Rusuk ve ?umnuda bulunan ?mam Hatip Liselerinde okuyan ?rencilerin tamam?na tek tek teslim edildi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

s2Suriye halk?n?n a??r k?? ?artlar? alt?nda zor gnler geirdi?ini belirten Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucusu Hasan Gm? "Bilad-? ?am'a yani Suriye'ye yard?m etmek borcumuzdur" dedi. Balkan Kltr Merkezi'nde yapt??? ayl?k ola?an konu?mas?nda yzlerce ki?iye hitap eden Hasan Gm?, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Trakya ?efkateli Derne?i'nin Suriye'ye yard?m kampanyas? ba?latt???n? belirterek herkesi kampanyaya destek olmaya a??rd?. Hasan Gm? konu?mas?nda ?am blgesinin Peygamber Efendimiz taraf?ndan mjdelenmi? mbarek bir yer oldu?unu hat?rlatarak ?unlar? syledi:"Medeniyet tarihimizde ?am blgesi de, Mekke, Medine, Ba?dat, Horasan, Endls, Rumeli gibi nemli kltr havzalar?m?zdan biridir. Bilad-? ?am halk? zor nler geiriyor. Rumeli'den, Trakya'dan, Edirne'den bilad-? ?am'a bugn yard?m borcumuz vard?r."

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

protokol1_mkd

Vakf?m?z Bat? Trakya ve Makedonyada iftar programlar? gerekle?tirdi. Bat? Trakyan?n Gmlcine ve Makedonyan?n Gostivar ?ehirlerinde yap?lan programlara ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere Vakf?m?z mtevelli heyet yeleri temsilcileri ve gnlllerinden olu?an bir heyet kat?ld?. Dzenlendi?i blgelerin st dzey yneticileri ve ileri gelenlerinin de kat?ld??? programlar byk bir co?ku ve heyecan iinde geti.

Gmlcine - Bat? Trakya

Gmlcinedeki iftar program? 12 A?ustos Cuma gn ak?am? bir otelde gerekle?tirildi. Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? ayn? gn Gmlcine Merkez Eski Camide Cuma namaz? ncesi vaaz verdi. Ramazan ay?n?n nemi ve Ramazanda de?erlendirilmesi gereken f?rsatlardan bahseden Gm?n konu?mas? ile takip edildi. Duygulu anlar ya?ad???n? ifade eden Hasan Gm? ?rencilerinden olan mft yard?mc?s? Fehim Ahmete davetinden dolay? te?ekkr etti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Vakf?m?z?n Yard?m Faaliyetleri

Devamını oku...

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı