Anasayfa Vakf?m?z Vak?f Ynetimi

PostHeaderIcon Kadro

PostHeaderIcon GENEL KURULUMUZ TOPLANDI

Genel Kurulumuz 14/10/2008Sal? gn Saat: 15.30da Vak?f merkezimizde topland?. Kurucular Kurulumuzun bir araya gelerek yapt?klar? seim sonucu seilen yeni Ynetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz a?a??da belirtilmi?tir.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

08/09/ 1969 tarihinde Edirnede do?du. ?lk, Orta ve Lise tahsilini Edirne Lisesinde

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Fatih EREL

09/02/1964 tarihinde Edirnede do?du. ?lk, Orta ?renimini Edirne, Lise tahsilini ?zmitte tamamlad?ktan sonra Trakya niversitesi Meslek Yksek Okulu bitirmesine mteakip,

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

21/01/1965 tarihinde Ezine/anakkalede do?du. ?lkokulu Sapanca ky, Orta ?renimini anakkale/Ezine ?mam Hatip okulu, Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

06/02/1980 tarihinde Edirnede do?du. ?lk?renimini Edirne ?krpa?a ?lk?retim okunda, Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip lisesinde

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Muharrem ?NAN

03/01/1966 tarihinde D?ra?an/Sinop'da do?du. ?lk ?renimini?stanbul'da Orta ve Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Nail YILMAZ

25/03/1976 tarihinde Edirne/Lalapa?ada do?du. ?lk, Orta, lise tahsilini Edirnede tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

08/02/1963 tarihinde Edirne'de do?du. ?lk ve orta ?renimini Edirnede tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Mustafa NCܠ?STANBUL 0532 411 73 94

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı