Anasayfa Sohbetler Mesnevi

PostHeaderIcon Mesnevi

PostHeaderIcon Bir Hikaye

Allah'?n emretti?i ?ekilde davran?p iyi bir kul olarak ya?ayanlar cennetle mkfatlanacak, ktler ise cehennemde yapt?klar?n?n cezas?n? grecek. Bunun tabii sonucu olarak inananlar cenneti zler, cehennemden korkar; cenneti kazanmak iin abalar ve cehenneme d?meme?e al???r.

Bir de iyilik ve ibadetleri, cehennemden korktu?undan, ya sonunda cenneti kazanmay? umdu?undan yapmak meselesi var. Bu bir d?nce tarz?d?r. Olgun ki?iler ve byk mutasavv?flar ise bu konuda daha ba?ka d?nrler. Mesel byk lim Molla Cm'ye gre, kemle ermek iin drt ?eyi gnlden ve zihinden silip ?karmak ?artt?r:

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı