Anasayfa Sohbetler Tefsir

PostHeaderIcon Tefsir

PostHeaderIcon Fatiha Suresi

1. Rahman ve Rahim olan Allah'?n ad?yla.
2. Hamd(in her trls), alemlerin Rabbi olan Allah'ad?r.
3. (O) Rahman'd?r (dnyada btn yarat?klara bol merhamet edendir), Rahim'dir (ahirette yaln?z m'minlere ac?y?p, ma?firet edecek oland?r).
4. Din gnnn (hesap gnnn) maliki/hkmran?d?r.
5. (Ey Rabbimiz!) Yaln?z sana (ibadet ve itaatle) kulluk eder ve ancak senden medet umar/yard?m dileriz.
6. Bizi do?ru yola (?slam'a) ilet.
7. Kendilerine (ltfundan) nimet verdi?in (iyi) kimselerin yoluna (ilet); gazaba u?ram??lar?n ve sap?tanlar?n de?il (Ya Rabbi).

 

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı