Anasayfa Sohbetler Genel

PostHeaderIcon Genel

PostHeaderIcon

Siyeri Nebi

Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan genlere ynelik olarak dzenlenen Siyer Okumalar? program?nda konu?an Hasan Gm??slam; Allaha itaat, mahlukata hizmettir dedi. 04 Kas?m 2012 Pazar gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen program?n bu haftaki blmnde Peygamber Efendimizin vefat?ndan sonra ya?anan geli?melere de?inen Hasan Gm? Peygamber Efendimizin her haliyle tm zamanlar?n en iyi ve en gzel rne?i oldu?unu syledi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Siyer_Dersleri__2

Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan her Pazar 15:30 da dzenlenen Siyer-i Nebi okumalar?n?n ncs geni? kat?l?mc? e?li?inde Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirildi.

Konu?mac? Hasan GM?, kat?l?mc?lara hayatlar?na yn verebilecek ok nemli anektodlar ve gnmz meselelerine ???k tutan ayr?nt?lar? aktard?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon S?YER OKUMALARI

SiyerOkumalari

Peygamber Efendimizin, tarihte ve gnmzde rnek olarak gsterilen ?ahsiyetlerin tmnden tart??mas?z olarak stn oldu?unu vurgulayan Hasan Gm? nk Onun hayat? ?effaft?r, hayat?n?n her an? bellidir. ?effafl?k yceliktir. Hayatta utan?lacak hibir ?eyi olmamakt?r. dedi. Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan dzenlenen Siyer Okumalar? program?n?n ilki 09 Ekim 2010 Pazar gn Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirildi. Programda yksek?renim genli?ine hitap eden Hasan Gm? Peygamber Efendimizin hayat?n?n herkese incelenmesi ve ?renilmesi gerekti?ini kaydetti. Siyer Okumalar? seri halde her hafta Pazar gn 17.00 de Balkan Kltr Merkezinde devam edecek.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon


Riba (Faiz) arapa bir kelimedir. Lgatta esas manas? ziyade ve art??t?r. ?slahta ise , f?k?h llerine gre e?it olmayan veya e?itlikleri bilinmeyen veya bedellerden birisi veya her ikisi haz?r olmayan ribevi ?eylerin zerine yap?lan akittir.

Riban?n haram olu?u , hem Kuran-? Kerim hem Ehadis-i ?erif ile sabittir. Cenab-? Hak ?yle buyuruyor ; Allah al??veri?i mbah, ribay? yasak k?lm??t?r. Peygamber (SAV) de ?yle buyuruyor. Allah riba yiyeni , yedireni , katibini ve ?ahidini lanetlemi?tir.

Binaenaleyh riban?n hrmeti (haram olu?u) hususunda hi ?phe yoktur. Onu inkar etmek kfrdr. Fakat inkar etmeden riba alan veya veren kimse, mslman olmakla beraber gnahkar ve byk bir vebalin alt?ndad?r.

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı