Anasayfa Soru ve Cevaplar Gncel Meseleler

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon

Soru: Esselamu aleykm Hocam, kad?nlar iin giyimde bidat olan ve snneti seniyeye uymayan ?eyler nelerdir? ?imdiden te?ekkr ederim. ALLAH C.C raz? olsun.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Bireysel Emeklilik

Soru: Hocam ben BES (Bireysel Emeklilik Sigortas?) uygulamas? hakk?nda fikrinizi ?renmek istiyorum. Bildi?im kadar? ile, malum sistem sigortal?dan kesti?i aidatlar? yat?r?m fonlar?, tahvil, bono vs. yerlerde de?erlendirip en az 10 y?l aidat yat?rmak ko?ulu ile 56 ya??ndan itibaren emekli maa?? ba?l?yor. Dinimize gre bu konudaki hkm nedir?

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Soru: Ana karn?nda zrl oldu?u tesbit edilen ocuklar?n ald?r?lmas?n?n hkm nedir ? Doktorlar?n al?nmas? hususunda telkinleri oldu?unu duyuyoruz.

Cevap: ?slamda aslolan neslin o?almas?d?r.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Finans Kurumlar? ve TOK?

Soru: Kat?l?m bankas? ad? alt?nda faaliyet gsteren kurumlardan ev ve araba ihtiyac?n? gidermek iin para alman?n hkm nedir? Malumunuz oldu?u zere bu kurumlar normal kredinin haricinde sat?n al?p vadeli satma gibi bir metodu ne sryorlar, fakat ?artlar yakla??k olarak bankalarla ayn? durumda olabiliyor.

Ayr?ca TOK? evlerine ba?vuruda da "bankadan kredi almak caiz de?ildir" hkm geerli midir?

Cevap: Finans kurumlar? bildi?imiz tarzda kredi kulland?rm?yorlar.Krediyi kar vezarar ortakl???na gre ticaret amac?yla veriyorlar.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Borsa

Soru: Borsa caiz midir?

Cevap: Borsada sat?lan hisselerin durumu de?i?iklik arz etmektedir. ?ayet ?arap fabrikas? gibi haram mamul reten bir firman?n veya faiz messesesinin hisseleri veya devlet tahvili borsada sat?l?yor ise bunlar? almak caiz de?ildir. Ayr?ca herhangi bir ?irket domuz eti , ya?? iki mamulleri sat?n al?p sat?yor ise o ?irketin de hisselerini almak caiz de?ildir.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı