Anasayfa Soru ve Cevaplar Genel

PostHeaderIcon Genel

PostHeaderIcon Evde foto?raf asmak

Soru: Evde foto?raf asmak, biryere koymakuygun mudur?

Cevap: Foto?raf asman?n hkm, foto?raf?n cinsine grede?i?ir. Manzara, tarihi yap?lar, da?, orman gibi foto?raflar?n as?lmas?ndaher hangi bir sak?nca yoktur.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Cuma Vakti Al??veri?

Soru: Cuma gn sela ile ?le namaz? aras? al??veri? yapmak haram m?d?r?

Cevap: Allahu Tela Cuma namaz?yla ilgili ?yle buyuruyor. Ey ?man edenler, Cuma gn (ezanla) namaz iin a?r?ld???n?z zaman, derhal Allah?n zikrine ko?un, al??veri?i (i?i gc) b?rak?n.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon K?yamet Alametleri

Soru: K?yametin alametleri ile alakal? bir ok sylenti var. Kur-ana gre ve Efendimizin yorumlar?na gre beni biraz ayd?nlat?rsan?z sevinirim.
Cevap:
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda Hacc?n? yapt??? zaman, Kabe-i ?erifin halkas?n? tuttu ve ashab?na ?yle bir konu?ma yapt?:
-Ey insanlar. Ben ?imdi sizlere k?yametin alametlerini muhakkak haber verece?im. Sizler ?imdi beni iyi dinleyiniz.
?yi biliniz ki muhakkak altm?? haslet yani huy ve s?fat k?yamet alametlerindendir, buyurdu. Orakakilerden biri taraf?ndan:
-Onlar nedir? Ey Allah?n Resul, diye sordu. Allah?n Resul de:
1. Namazlar?n zayi edilmesi,
2. ?ehevi ve nefsani arzulara uyulmas?,
3. Heva ve hevesata temayl edilmesi,
4. Emanetlerin zayi edilmesi
5. Haram olan ?eylerin helal say?lmas?,
6. Faiz paras?n?n yenilmesi,

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı