Anasayfa Kurumsal

PostHeaderIcon Kurumsal

 • Resmi Evrak ve Bilgiler   ( 2 İçerik )
  Senet, tzk vs. gibi resmi senetler...
 • Kurucular   ( 11 İçerik )
  Vak?f Kurucular? bu kategori alt?nda yer al?r...
 • Kadro   ( 9 İçerik )
  Vakf?n mevcut ynetim ve hizmet kadrosu burada yer al?r.
 • Balkan Kltr Merkezi   ( 4 İçerik )
  Kltr merkezi ile ilgili yaz?, tan?t?m ve benzeri ierik burada yer alabilir.
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı