Anasayfa Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon

9
Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?iyle Vakf?m?z taraf?ndan dzenlenen Uluslararas? ?renci Akademisi program? kapsam?nda anakkale Gezisi gerekle?tirildi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Bulgaristan K?rcaali Blge Mftl?nn davetlisi olarak geldi?i K?rcaalide dzenlenen Kutlu Do?um program?nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? K?rcaalili karde?leriyle Peygamber Efendimizi anman?n mutlulu?unu ve heyecan?n? ya??yoruz dedi. Hasan Gm?, program?n gerekle?tirildi?i Biznes ?nkbatr Salonuna geli?inde K?rcaali belediye Ba?kan? Hasan Aziz ve yetkililer taraf?ndan kar??land?. K?rcaali halk?n?n yo?un ilgi gsterdi?i programa, K?rcaali Blge Mfts Beyhan Mehmedin yan? s?ra, Trkiye Cumhuriyeti Filibe Ba?konsolosu ?ener Cebeci, Bulgaristan Mslmanlar? Yksek ?slam ?ura Ba?kan? ?abanali Ahmet, Trkiye Cumhuriyeti Sofya Bykelili?i Din Hizmetleri M?aviri Prof. Dr. Fikret Karaman, Haskovo Blge Mfts Basri Eminefendi, Krumovgrad (Ko?ukavak) Blge Mfts Nasuf Nasuf, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Ba?bakanl?k Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Trakya Blge Koordinatr Fatih Ot, Hak ve zgrlkler Hareketi (HH) ?l Ba?kan? ve Cebel Belediye Ba?kan? Bahri mer, K?rcaali Belediye Ba?kan? Hasan Aziz kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

2
Edirne ?lahiyat Fakltesinin dzenledi?i e?itim program? iin bir sredir Edirnede bulunan Bulgaristan blge mftleri ve imamlardan olu?an k?rk ki?ilik heyet Vakf?m?z? ziyaret etti. Edirne Mfts Emrullah zmn de haz?r bulundu?u ziyarette konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Biz, medeniyetimizin nemli kltr havzalar?ndan biri olan Rumelide kal?c?y?z. Bulgaristan gemi?te ve yak?n tarihimizde Filibeli ?ehbenderzade Ahmet Hilmi, Ahmet Davuto?lu, Silistreli Sleyman Hilmi gibi ok nemli alimler yeti?tirmi?tir. ?imdi bu mukaddes emanet ve bu mukaddes yk sizlerin omuzlar?n?zda. diyerek ziyaretten heyecan ve mutluluk duyduklar?n? kaydetti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Mimar Sinan vefat?n?n 426. y?ldnmnde Vakf?m?z taraf?ndan tekbir, tehlil, salavatlar ve hatim dualar?yla an?ld?. 10 Nisan 2014 Per?embe gn Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilen program?n ard?ndan yap?lan hatim duas?nda Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Kltr ve medeniyetimizin ba? mimar?, Edirnemize Selimiyeyi yapan ve Vakf?m?za ad?n? veren Mimar Koca Sinan Hazretlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cenab-? Allah makam?n? l, mekan?n? cennet eylesin dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

10
Vakf?m?z ile Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? (YTB) i?birli?iyle dzenlenen Uluslar aras? ?renciler Akademisi ba?lad?. Trakya niversitesinde e?itim gren ok say?da uluslar aras? ?rencinin kat?ld??? Akademinin ilk program?n?n konuklar? iktisat? yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Grdo?an ile ?stanbul Dersaadet kltr Platformu ba?kan? Kamil Berse oldu.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sayfa 4 - 37
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı