Anasayfa Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon

Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirne Programlar? iin ba?vuru sresi sona ermi?tir. Gstermi? oldu?unuz yo?un ilgiden dolay? te?ekkr ederiz. Arzu edenler programlar? Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde takip edebilirler.

www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

www.facebook.com/akademiedirne

 

PostHeaderIcon

2
Edirnenin Ke?an ilesinde ?mam Hatipli ?rencilere hitap eden Hasan Gm? ?mam Hatipli olman?zla gurur duyun dedi. Kariyer Gnleri Projesi kapsam?nda Ke?an Hersekzade Anadolu ?mam Hatip Lisesinin davetlisi olarak kat?ld??? programda konu?an Hasan Gm? ?mam Hatip okullar?n?n yeti?tirdi?i nesillerin Cumhuriyet Trkiyesine damgas?n? vurdu?unu belirterek ?unlar? syledi: Eskiden bize demi?lerdi, size de derler, ?mam Hatipe niye gitt
in, imam m? olacaks?n, l y?kay?c?s? m? olacaks?n? Hi gocunmay?n, hi s?k?lmay?n. ?mam Hatiplerden sadece imam ?kmaz. ?mam Hatiplerden ?retmenler, hakimler, savc?lar, milli e?itim bakanlar?, bakanlar, ba?bakanlar ?kar. ?u anda ba?bakan, sa?l?k bakan?, nceki milli e?itim bakan? ve pek ok st dzey idareci ?mam Hatiplidir. Art?k katsay? engeliniz de yok, siz de ok al???n, iyi okuyun ve ba?ar?lara ko?un.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

3
Edirne Belediye Ba?kan? Hamdi Sedefi Vakf?m?z? ziyaret etti. Ayn? zamanda Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Belediye ba?kan aday? olan ve 30 Mart 2014 te yap?lacak mahalli seimlerle ilgili al??malar? kapsam?nda beraberinde partililerle birlikte Vakf?m?z? ziyaret eden Sedefi, Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? ve Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir ve yetkililerle bir sre gr?t.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?n yeni kitab? yay?na haz?r. ?kinci dnem tekrar ba?layan ?kindi Bulu?malar? program?nda konu?an Hasan Gm?, nceki y?llarda Balkan Kltr Merkezinde seri halde verdi?i Mesnevi derslerinden olu?an yeni kitab?n? nce Dinle ismiyle bas?ma haz?r hale getirdi?ini syledi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon SP'DEN VAKFIMIZA Z?YARET

2
Saadet Partisi Edirne Belediye Ba?kan Aday? Av. Sinan Tekin beraberinde partililerle birlikte Vakf?m?z? ziyaret etti.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sayfa 5 - 37
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı