Anasayfa Soru ve Cevaplar

PostHeaderIcon Soru Cevap

PostHeaderIcon Seyahatte Namaza Dair Bir Soru

Soru: Selamn Aleykm Hocam. ?ehirleraras? otobsle seyahat ediyordum, ya?anan a??r? trafik s?k???kl???ndan dolay? otobs otogara ikindi vaktinin girmesine mteakip gelebildi. Otobs dolu ve s?k???k oldu?undan dolay? oturdu?um yerden de namaz?m? eda edemedim, bu durumda ne yapmal?y?m? k?lamad???m ?le namaz?n?m hkm nedir? ?le namaz?m? nas?l eda etmem gerekir?

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Namaza Dair Bir Soru

Soru:Selamn aleykm hocam. Namaza sonradan yeti?en bir ki?i namaz?n? nas?l tamamlar .
Mesela drt rekatlik bir namaz?n drdnc rekat?nda yeti?irse hangi sureleri okuyarak namaz?n? tamamlar.

Cevap: ?mamla birlikte namaza ba?lamayan, ikinci, nc veya drdnc rekatlarda imama uyan kimseye mesbuk denir. Mesbuk ile ilgili ilmihal kitaplar?nda tafsilatl? a?klamalar vard?r. Biz burada mesbuk ile ilgili genel kurallar? bildirece?iz.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Soru: Esselamu aleykm Hocam, kad?nlar iin giyimde bidat olan ve snneti seniyeye uymayan ?eyler nelerdir? ?imdiden te?ekkr ederim. ALLAH C.C raz? olsun.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Bireysel Emeklilik

Soru: Hocam ben BES (Bireysel Emeklilik Sigortas?) uygulamas? hakk?nda fikrinizi ?renmek istiyorum. Bildi?im kadar? ile, malum sistem sigortal?dan kesti?i aidatlar? yat?r?m fonlar?, tahvil, bono vs. yerlerde de?erlendirip en az 10 y?l aidat yat?rmak ko?ulu ile 56 ya??ndan itibaren emekli maa?? ba?l?yor. Dinimize gre bu konudaki hkm nedir?

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Evde foto?raf asmak

Soru: Evde foto?raf asmak, biryere koymakuygun mudur?

Cevap: Foto?raf asman?n hkm, foto?raf?n cinsine grede?i?ir. Manzara, tarihi yap?lar, da?, orman gibi foto?raflar?n as?lmas?ndaher hangi bir sak?nca yoktur.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sayfa 1 - 4
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı