Anasayfa Soru ve Cevaplar

PostHeaderIcon Soru Cevap

PostHeaderIcon Cuma Vakti Al??veri?

Soru: Cuma gn sela ile ?le namaz? aras? al??veri? yapmak haram m?d?r?

Cevap: Allahu Tela Cuma namaz?yla ilgili ?yle buyuruyor. Ey ?man edenler, Cuma gn (ezanla) namaz iin a?r?ld???n?z zaman, derhal Allah?n zikrine ko?un, al??veri?i (i?i gc) b?rak?n.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Soru: Ana karn?nda zrl oldu?u tesbit edilen ocuklar?n ald?r?lmas?n?n hkm nedir ? Doktorlar?n al?nmas? hususunda telkinleri oldu?unu duyuyoruz.

Cevap: ?slamda aslolan neslin o?almas?d?r.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Finans Kurumlar? ve TOK?

Soru: Kat?l?m bankas? ad? alt?nda faaliyet gsteren kurumlardan ev ve araba ihtiyac?n? gidermek iin para alman?n hkm nedir? Malumunuz oldu?u zere bu kurumlar normal kredinin haricinde sat?n al?p vadeli satma gibi bir metodu ne sryorlar, fakat ?artlar yakla??k olarak bankalarla ayn? durumda olabiliyor.

Ayr?ca TOK? evlerine ba?vuruda da "bankadan kredi almak caiz de?ildir" hkm geerli midir?

Cevap: Finans kurumlar? bildi?imiz tarzda kredi kulland?rm?yorlar.Krediyi kar vezarar ortakl???na gre ticaret amac?yla veriyorlar.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Soru 1: Bir kad?na kay?npederi haramm?d?r?
Cevap:
Gelin ev ortam?nda kay?npederin yan?nda k?sa kollu sa? a?k i? yapabilir. Ancak edeben yapmasa daha iyi olur. Yoksa haram de?ildir.


Soru 2: Kad?n?n kocas?na kar?? grevleri nelerdir?

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon K?yamet Alametleri

Soru: K?yametin alametleri ile alakal? bir ok sylenti var. Kur-ana gre ve Efendimizin yorumlar?na gre beni biraz ayd?nlat?rsan?z sevinirim.
Cevap:
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda Hacc?n? yapt??? zaman, Kabe-i ?erifin halkas?n? tuttu ve ashab?na ?yle bir konu?ma yapt?:
-Ey insanlar. Ben ?imdi sizlere k?yametin alametlerini muhakkak haber verece?im. Sizler ?imdi beni iyi dinleyiniz.
?yi biliniz ki muhakkak altm?? haslet yani huy ve s?fat k?yamet alametlerindendir, buyurdu. Orakakilerden biri taraf?ndan:
-Onlar nedir? Ey Allah?n Resul, diye sordu. Allah?n Resul de:
1. Namazlar?n zayi edilmesi,
2. ?ehevi ve nefsani arzulara uyulmas?,
3. Heva ve hevesata temayl edilmesi,
4. Emanetlerin zayi edilmesi
5. Haram olan ?eylerin helal say?lmas?,
6. Faiz paras?n?n yenilmesi,

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sayfa 2 - 4
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı