Anasayfa Faaliyetler

PostHeaderIcon Faaliyetler

PostHeaderIcon BAYRAM SEV?NC?

-DSC 0408

Vakf?m?z mensuplar? ve gnllleri her y?l oldu?u gibi Ramazan Bayram?n?n ikinci gn vak?f merkezimizde bayramla?ma program?nda bir araya geldi. ?ftar ve bayram program? iin yurtd???nda bulunan Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? telefon ba?lant?s? ile kat?l?mc?lara hitap ederek bayramlar?n? tebrik etti. Bayram? Makedonya ve Kosovada geiren Hasan Gm? bayram mesaj?nda ?unlar? kaydetti: Ramazan ay?n?n son gn Makedonyada Gen Kalemler Derne?inin gayretleriyle yakla??k be?yz ki?inin kat?ld??? bir programla iftar?m?z? yapt?k. Gostivarda Mslman karde?lerimizle birlikte co?kulu bir bayram namaz? k?ld?k ve bayramla?t?k. Ard?ndan btn Balkanlar?n bence en mukaddes yerinde Kosovada bulunan makam?nda Balkanlar?n en nemli ki?isi olan ceddimiz Sultan 1. Murad-? Hdavendigar ile bayramla?t?k, manen elini ptk. ?u anda Do?u Makedonyada Yrk blgesinde bulunuyoruz. Burada bulunan tm karde?lerimizle birlikte hepinizin bayram?n? tebrik ediyoruz. Gryorum ki, Edirne Mimar Sinan Vakf? olarak i?imiz oktur. Daha ok al??mal?y?z. Yediden yetmi?e kat?l?m?n oldu?u program tam bir bayram havas?nda geti. Mimar Sinan Vakf? Serhatl? Han?mlar Grubunun dzenledi?i bayramla?ma program? da, bayram?n nc gn vak?f merkezinde gerekle?tirildi.

 

PostHeaderIcon

082012819-001Bulgaristanda kat?ld??? bir iftar program?nda konu?an Hasan Gm? Bu y?l Rumeli ve Balkanlarda 676. Ramazan co?kusu ya?an?yor. Bu topraklarda Kuran ve ezan hi dinmeyecek, Ramazan heyecanlar? hi bitmeyecek dedi. Hasan Gm? Bulgaristan?n ?umnu ?ehrine ba?l? Zagorie Kynde geti?imiz gnlerde dzenlenen iftar davetine beraberinde Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve ve Edirne Mimar Sinan Vakf? Mtevelli Heyet Ba?kan? Av. ?kr e?me ile birlikte kat?larak blgede ya?ayan Mslmanlarla bir araya geldi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon SEL?M?YE MEYDANINDA KUTLU DO?UM CO?KUSU

1Kainat?n Efendisi Peygamber Efendimiz (sav), kutlu do?umlar?n?n 1441. y?ldnmnde Vakf?m?z taraf?ndan Edirne Selimiye Meydan?nda dzenlenen ve yakla??k be? bin ki?inin kat?ld??? grkemli bir programla an?ld?. 28 Nisan 2012 cumartesi gn gerekle?tirilen programda co?kulu kalabal??a hitap eden Vakf?m?z?n kurucu ba?kan? Hasan Gm?Peygamber Efendimizin daha dnyada iken rahmet ve ?efkat nazar?yla szm? oldu?u Edirnede, hele Selimiye Meydan?nda Onu yad etmek ayr? bir co?ku ve ayr? bir heyecand?r. dedi. Anma program?na Edirne Adli Yarg? Adalet Komisyonu Ba?kan? Tayyip zdurmaz, Lalapa?a Belediye Ba?kan? Ali Osman Uzman, Slo?lu Belediye Ba?kan? Erol Atik, Vak?flar Blge Mdr Hayati Binler, ?l Milli E?itim Mdr Hseyin zcan, ?l Mfts mer Ta??o?lu, ?l Genlik ve Spor Mdr Serhat Ocak, ?l Kltr ve Turizm Mdr ?rfan zcan, Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve ile e?itli sivil toplum kurulu?lar?n?n yneticileriyle birlikte binlerce ki?i kat?ld?. Edirnenin yan?s?ra Tekirda? ve K?rklareli merkez ve ileleriyle, ?stanbul, Kocaeli, Bolu gibi illerden ba?ka Bat? Trakya, Bulgaristan ve Makedonyadan da misafirlerin kat?ld??? kutlama program byk bir ilgi ile takip edildi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BALKAN VAKIFLARI VE ED?RNE

DSCN05702012 Vak?f Medeniyeti ve Balkan Vak?flar? temal? Vak?flar Haftas? kutlamalar? kapsam?nda Vakf?m?z taraf?ndan Balkan Vak?flar? ve Edirne konulu uluslar aras? bir program gerekle?tirildi. 11 May?s 2012 Cuma gn Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda dzenlenen programda Bulgaristan, Bat? Trakya ve Edirneden kat?lan konu?mac?lar birer sunum yapt?lar. Programa ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere Vali Yard?mc?s? Abdullah Aslaner, Vak?flar Blge Mdr Hayati Binler, ?l Genel Sekreteri Ahmet etin, Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, ?l Genlik ve Spor Mdr Serhat Ocak, D??i?leri Bakanl??? Edirne Temsilcili?i ?kinci Katibi Sinan Cem Ba? ile ok say?da dinleyici kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

son

Vakf?m?z bu y?l Peygamber Efendimizi (sav) Selimiye Meydan?nda grkemli bir programla anacak. Peygamber Efendimizin (sav) dnyaya te?riflerinin 1441. y?ldnm dolay?s?yla gerekle?tirilecek olan programda Mehteran-? Eyp Sultan konser verecek. Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm?n de bir konu?ma yapaca?? programda kat?l?mc?lara etli pilav, ayran ikram edilecek ve ocuklara oyuncak hediyeler da??t?lacak. Tm halk?m?z? e?, dost ve ocuklar?yla kutlu do?um ?lenimize bekliyoruz.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>
Sayfa 3 - 9
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı