Anasayfa Faaliyetler

PostHeaderIcon Faaliyetler

PostHeaderIcon

_ERC5504

Kltr sanat etkinlikleri kapsam?nda dzenledi?imiz Gazeteci Ressam Nazmi Metinin al??malar?n?n sergilendi?i Rengarenk Edirne isimli resim sergisi ba?lad?. Balkan Kltr Merkezinde dzenlenen serginin a?l?? kokteyli Edirne Valisi Gkhan Szerin kat?l?m?yla gerekle?tirildi. 17 Ekim 2011 gn saat 18.00 de gerekle?tirilen a?l??a ba?ta vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Vakf?m?z mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, Genlik ve Spor ?l Mdr Serhat Ocak ve bir grup sanatsever kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

protokol1_mkd

Vakf?m?z Bat? Trakya ve Makedonyada iftar programlar? gerekle?tirdi. Bat? Trakyan?n Gmlcine ve Makedonyan?n Gostivar ?ehirlerinde yap?lan programlara ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere Vakf?m?z mtevelli heyet yeleri temsilcileri ve gnlllerinden olu?an bir heyet kat?ld?. Dzenlendi?i blgelerin st dzey yneticileri ve ileri gelenlerinin de kat?ld??? programlar byk bir co?ku ve heyecan iinde geti.

Gmlcine - Bat? Trakya

Gmlcinedeki iftar program? 12 A?ustos Cuma gn ak?am? bir otelde gerekle?tirildi. Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? ayn? gn Gmlcine Merkez Eski Camide Cuma namaz? ncesi vaaz verdi. Ramazan ay?n?n nemi ve Ramazanda de?erlendirilmesi gereken f?rsatlardan bahseden Gm?n konu?mas? ile takip edildi. Duygulu anlar ya?ad???n? ifade eden Hasan Gm? ?rencilerinden olan mft yard?mc?s? Fehim Ahmete davetinden dolay? te?ekkr etti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon EL-FIKH UL-EKBER DERSLER?

fkhul_ekber-dilimiz_klt_016
Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan genlere ynelik olarak dzenlenen inan sistemimizin temellerini konu alan seminer program? tamamland?. Sekiz haftada sekiz ayr? oturum halinde Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilen derslerde Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm?, ?mam-? Azam Ebu Hanifenin el-F?kh ul-Ekber isimli, ehl-i snnet inanc?n?n esaslar?n? k?sa fakat zl bir ?ekilde a?klayan kitab?n? okuyarak a?klamalarda bulundu. Program ba?ta niversite ?rencileri taraf?ndan olmak zere yo?un ilgi ile takip edildi.

Haberin devam? iin t?klay?n?z.

 

PostHeaderIcon

Her y?l temmuz ay?n?n ilk cumartesi gn dzenlenen Edirne Mimar Sinan Vakf? Geleneksel Mezunlar ve Gnlller Gn bu y?l da 3 Temmuz 2010 cumartesi gn, Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirildi. Bu y?l onalt?nc?s? gerekle?tirilen programa ba?ta Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, ?stanbul ?l Genel Sekreter Yard?mc?s? mit nal, Ankara ?l Genel Meclisi Ba?kanvekili Av. Fatih nal, ?stanbul ?l Genel Meclisi yesi Abdlkadir Cebecio?lu, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne ?l Genel Sekreteri Ahmet etin, ?l Milli E?itim Mdr ?erafettin Demirci ile Edirne ve evre illerin yan? s?ra yurt ii ve yurt d???ndan ok say?da davetli kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Rumeli genlik Grubunun kendi bnyesinde yapt??? programlar?n bu haftaki konusu ?stanbulun Fethi idi. 21 May?s 2010 gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilen programda ?stanbul un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet Han zerine konu?uldu. Programda Trakya niversitesi Bilgisayar Mhendisli?i ?rencisi Mehmet Gedik ve Makine Mhendisli?i ?rencisi Faruk Yaren sunumlar yapt?lar. Fetihle ilgili e?itli video ve slaytlar?n da izlendi?i programa Trakya niversitesi ?rencileri yo?un ilgi gsterdi. Etkinli?e, Edirnede misafir olarak bulunan Makedonyadan Gen Kalemler E?itim Kltr Sanat ve Spor Derne?i yeleri de kat?ld?. ?zleyicilerin de sorular? ve fikirleriyle katk?da bulundu?u programda fetih heyecan? bir kez daha ya?and?.

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>
Sayfa 5 - 9
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı