Anasayfa Faaliyetler

PostHeaderIcon Faaliyetler

PostHeaderIcon Vak?f ?nsanlar?n? Anma ve Geleneksel Aile Pikni?i

07.06.2009 Pazar gn Vakf?m?z?n Kurucu yeleri, Vakf?m?z Mtevelli Heyeti ve Vakf?m?z Gnllleri Musabeyli korusunda bir araya geldiler.

Her y?l haziran ay?n?n ilk haftas?nda dzenlenen, Vakf?m?zca gelenekselle?en Vak?f ?nsanlar?n? Anma ve Geleneksel Aile Pikni?i organizasyonu bu y?lda kalabal?k bir kat?l?mla gerekle?tirildi. Vakf?m?za eme?i gemi? ve Hakka yrm? Kurucu yelerini anmay? ve ayn? zamanda a?k havada gnlllerimiz ile birlikte bir araya gelmeyi amalayan etkinlik;

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Genlerimizin geli?imlerine katk?da bulunmak amac?yla y?l boyunca e?itli seminer, konferans, panel ve a?k oturumlar dzenleyen Rumeli Genlik Grubu, bahar?n gelmesini f?rsat bilerek ilk gezisini K?rklareli'nin e?siz gzelliklerine sahip Y?ld?z Da?lar?na ve adeta Y?ld?z Da?lar?nda sakl? kalm?? bir hazine olan Dubnisa ma?aras?na dzenledi. Genler; Do?a ile kucakla?t?klar? bu etkinlikle, yakla?makta olan s?nav ncesinde enerji ve moral depolad?lar.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Kermesimizden grntler...15/16/17 ve 18 May?s gnlerinde daha nce sitemizde duyurusunu yapt???m?z 'Hay?r ar??m?z?' at?k. Geliri tamamen ihtiya sahibi fakir, yetim ve ?renci karde?lerimizin ihtiyalar?nda kullan?lacak olan kermesimize; Gerek ?ehrimizden gerekse evre il ve ilelerden gelen ziyaretilerimiz yapt?klar? al??veri? ile hem ihtiyalar?n? kar??lad?lar hem de ihtiya sahibi olan ki?ilere ula?mam?za vesile oldular.

 

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon KUTLU DO?UM HAFTASI ETK?NL?KLER?

MehteranYol Gstericimiz, Fahr-i Kainat nderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammedi nil Mustafa (S.A.V.) Efendimizin, bu dnyaya te?riflerinin y?l dnm vesilesiyle her y?l Nisan ay?n?n 3. Haftas?nda kutlanan 'Kutlu Do?um Haftas?' Edirne ilimizde de tm gne s??d?r?lan etkinlikler erevesinde kutland?.

Kutlama program? mnasebetiyle Edirne'mizdeki Gnll Kurulu?lar?n bir araya gelerek olu?turdu?u 'Edirne Gnllleri Platformunun' bu y?l dzenledi?i etkinlikler,

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon FET?H KONFERANSI

 

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>
Sayfa 6 - 9
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı