Anasayfa Faaliyetler

PostHeaderIcon Faaliyetler

PostHeaderIcon Deniz Feneri Derne?i ile i?birli?i

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Mezunlar Bulu?mas?

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Ramazan-? ?erif... Bu rahmet ve ma?firet ay?, bu mstesna ibadet ve niyaz mevsimi zerine, yzy?llard?r kim bilir nice yazar sayfalar doldurmu?, nice viz ve hatip konu?malar dzenlemi?tir. ok zengin olan Trk edebiyat?nda bunlar?n en gzellerinden biri de Behet'l-Hadik adl? sevimli ve renkli eserde bulunuyor.

?imdi eseri k?saca tan?tal?m:

Varl??? 1945 y?l?nda ke?fedilmi? olan bu antika de?erindeki kitap, halen Ankara, ?stanbul ve Almanya niversiteleri Trkiyat ara?t?r?c?lar? taraf?ndan tetkik edilmektedir; nk Trk dili ve edebiyat tarihi bak?m?ndan son derecede mhim say?l?yor. Byk bir ihtimalle Anadolu Seluklular? zaman?nda yaz?lm?? olup, maalesef olgun ve bilgin yazar?n?n kimli?i kesinlikle tespit edilememi?tir. Elde bulunan (biz 4 tanesini bilmekteyiz) yazma nshalar?n?n en eskisi 703 hicri / 1303 miladi tarihini ta??r ve faksimile olarak ne?redilmi?tir. Behet'l-Hady?k, (N?r. Prof. ?smail Hikmet ERTAYLAN), ?.. Edebiyat Fakltesi Yay?nlar? 859, ?stanbul 1960.

Devamını oku...

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>
Sayfa 9 - 9
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı