Anasayfa Faaliyetler

PostHeaderIcon Faaliyetler

PostHeaderIcon

IMG 4297Vakf?m?z?n dzenledi?i anakale Ruhu konulu konferansta konu?an gazeteci yazar ve fikir adam? Mehmed Niyazi anakkale dn hkmn icra etti, bugn hkmn icra ediyor ve yar?n da hkmn icra edecektir dedi. Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen programa ba?ta Vakf?m?z?n kurucusu Hasan Gm? olmak zere Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, ?l Milli E?itim Mdr Hseyin zcan, ?l Genlik ve Spor Mdr Serhat Ocak, Vergi Dairesi Ba?kan? ?smail Aslan, Ziraat Bankas? Blge Mdr Mahmut ?encan, D??i?leri Bakanl??? Edirne Temsilcili?inden Sinan Cem Ba?, Byk Birlik Partisi ?l Ba?kan? Arif Kro?lu ile birlikte sivil toplum kurulu?lar? yetkililerinin yan? s?ra ok say?da izleyici kat?ld?. anakkale Mah?eri isimli roman?yla kamuoyunun yak?ndan tan?d??? Mehmed Niyazinin anakkale sava??n?n e?itli ynlerini anlatt??? duygu ve heyecan ykl konu?mas? salon d???na da ta?an yzlerce ki?i taraf?ndan byk bir ilgi ile takip edildi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon KIBRIS Z?YARET?

1Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu

Trkiyede faaliyet gsteren yzlerce sivil toplum kurulu?unun ye oldu?u at? kurulu? olan Trkiye Gnll Te?ekkller Vakf? (TGTV) heyeti sivil toplumla ilgili al??ma ve temaslarda bulunmak amac?yla Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyetine (KKTC) bir ziyaret gerekle?tirdi. Geti?imiz gnlerde yap?lan ziyarete TGTV yesi olan Vakf?m?z ad?na kat?lan mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, TGTV heyetiyle birlikte K?br?sta e?itli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

s2Suriye halk?n?n a??r k?? ?artlar? alt?nda zor gnler geirdi?ini belirten Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucusu Hasan Gm? "Bilad-? ?am'a yani Suriye'ye yard?m etmek borcumuzdur" dedi. Balkan Kltr Merkezi'nde yapt??? ayl?k ola?an konu?mas?nda yzlerce ki?iye hitap eden Hasan Gm?, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Trakya ?efkateli Derne?i'nin Suriye'ye yard?m kampanyas? ba?latt???n? belirterek herkesi kampanyaya destek olmaya a??rd?. Hasan Gm? konu?mas?nda ?am blgesinin Peygamber Efendimiz taraf?ndan mjdelenmi? mbarek bir yer oldu?unu hat?rlatarak ?unlar? syledi:"Medeniyet tarihimizde ?am blgesi de, Mekke, Medine, Ba?dat, Horasan, Endls, Rumeli gibi nemli kltr havzalar?m?zdan biridir. Bilad-? ?am halk? zor nler geiriyor. Rumeli'den, Trakya'dan, Edirne'den bilad-? ?am'a bugn yard?m borcumuz vard?r."

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BAYRAMLA?MA

bayramlasma

Her y?l oldu?u gibi bu y?l da Kurban bayram?n?n nc gn, Balkan Kltr Merkezinde bayramla?ma program? dzenlendi. 27 Ekim 2012 Cumartesi gn gerekle?tirilen ve ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, mtevelli heyeti yeleri ile ok say?da vakf?m?z mensubu, gnlls ve misafirlerin kat?ld??? programda bayram sevinci hep birlikte ya?and?. Programa kat?lan herkesle tek tek bayramla?an Hasan Gm?, bayramlar?n sevin ve ne?e gnleri oldu?unu belirterek Kurban Bayram?n?n lkemize, milletimize ve tm ?slam Alemine hay?rl? olmas?n? diledi?ini kaydetti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

01-07092012852

Bat? Trakyada kat?ld??? bir d?n program?nda konu?an Hasan Gm? Hz. Adem, Hz. Havvay? sevdi, Ademo?ullar? nesli meydana geldi. Anam?z babam?z birbirini sevdi, bizler olduk. Hepimiz sevgi ocuklar?y?z dedi. Gmlcine Seilmi? Mft Yard?mc?s? Fehim Ahmetin k?z?n?n evlenme d?n daveti zerine geti?imiz gnlerde Gmlcineye giden Hasan Gm?, Fehim Ahmetin yan? s?ra Gmlcine Seilmi? Mfts ?brahim ?erif, T.C. Gmlcine Ba?konsolosu Osman ?lhan ?ener, Rodop milletvekili Ahmet Hac?osman, Bat? Trakya ?mam Hatip Lisesi Mezunlar? ve Mensuplar? Derne?i Ba?kan? Mehmet Emin Ahmet ile de bir araya geldi. Gmlcineye ba?l? Rodop da?l?k blgesinde yer alan ?ekdere Kynde yap?lan d?n program?na da kat?lan Hasan Gm? burada bir konu?ma yapt?.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>
Sayfa 2 - 9
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı