4
Edirnenin Meri ?lesine ba?l? Kpl Belediyesi ile Meri Mftl?nn dzenledi?i kutlu do?um program?nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Samimiyet anlat?lmaz, ancak ya?an?r dedi. Kpl Belediyesi Kltr Merkezi Salonunda dzenlenen programa Sa?l?k Bakan? Dr. Mehmet Mezzino?lu, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne Valisi Hasan Duruer, Meri Kaymakam? Mehmet Nurullah Karaman, Meri Mfts Abdlkadir Bo?al, Kpl Beled
iye Ba?kan? Salih Derinin yan? s?ra yzlerce Kpll peygamber sevdal?s? kat?ld?.

Kpl Lisesi Mdr Y?ld?ray Ocak?n sunumunu yapt??? programda, kendisinin de Merili oldu?unu hat?rlatan Hasan Gm?, Merililerle bir arada Peygamber Efendimizi anman?n mutlulu?unu ve heyecan?n? ya?ad???n? syledi. Hasan Gm?, bu y?l kutlu do?um kutlamalar?n?n temas?n?n samimiyet oldu?unu belirterek, dinin bir nasihat ve samimiyet oldu?unu ancak samimiyetin anlatmakla de?il, hal ve tav?rlarla insan?n hayat?nda ya?ayarak gsterebilece?i bir haslet oldu?unu kaydetti.

Yo?un bir ilgi ile takip edilen program sonunda Hasan Gm?e plaket takdim edildi.

1

2

3

4

5