Soru: Cuma gn sela ile ?le namaz? aras? al??veri? yapmak haram m?d?r?

Cevap: Allahu Tela Cuma namaz?yla ilgili ?yle buyuruyor. Ey ?man edenler, Cuma gn (ezanla) namaz iin a?r?ld???n?z zaman, derhal Allah?n zikrine ko?un, al??veri?i (i?i gc) b?rak?n.

E?er bilirseniz, bu sizin iin daha hay?rl?d?r. (Cuma Sresi:9) zerine Cuma namaz? farz olanlar?n Cuma vaktinde al??-veri? yapmalar?, i?le gle me?gul olmalar? haramd?r. Cuma vakti, d?? ezanla ba?lar, hutbenin okunmas? ve iki rekat Cuma farz?n?n k?l?nmas?yla sona erer. al??man?n haram oldu?u vakit bu vakittir. Sal, namaz? hat?rlatmak iin yakla??k bir saat nce okunur, dolay?s?yla Sal ile ezan aras?nda al??-veri?, herhangi bir dnyal?k i?le me?guliyet haram de?ildir. Ayr?ca zerine Cuma namaz? farz olmayan, bayanlar?n, ocuklar?n, yolcular?n Cuma namaz? vaktinde dnyal?k bir i?le me?gul olmalar?nda sak?nca yoktur.