Anasayfa

PostHeaderIcon

2
Edirne ?lahiyat Fakltesinin dzenledi?i e?itim program? iin bir sredir Edirnede bulunan Bulgaristan blge mftleri ve imamlardan olu?an k?rk ki?ilik heyet Vakf?m?z? ziyaret etti. Edirne Mfts Emrullah zmn de haz?r bulundu?u ziyarette konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Biz, medeniyetimizin nemli kltr havzalar?ndan biri olan Rumelide kal?c?y?z. Bulgaristan gemi?te ve yak?n tarihimizde Filibeli ?ehbenderzade Ahmet Hilmi, Ahmet Davuto?lu, Silistreli Sleyman Hilmi gibi ok nemli alimler yeti?tirmi?tir. ?imdi bu mukaddes emanet ve bu mukaddes yk sizlerin omuzlar?n?zda. diyerek ziyaretten heyecan ve mutluluk duyduklar?n? kaydetti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Mimar Sinan vefat?n?n 426. y?ldnmnde Vakf?m?z taraf?ndan tekbir, tehlil, salavatlar ve hatim dualar?yla an?ld?. 10 Nisan 2014 Per?embe gn Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilen program?n ard?ndan yap?lan hatim duas?nda Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Kltr ve medeniyetimizin ba? mimar?, Edirnemize Selimiyeyi yapan ve Vakf?m?za ad?n? veren Mimar Koca Sinan Hazretlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cenab-? Allah makam?n? l, mekan?n? cennet eylesin dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

10
Vakf?m?z ile Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? (YTB) i?birli?iyle dzenlenen Uluslar aras? ?renciler Akademisi ba?lad?. Trakya niversitesinde e?itim gren ok say?da uluslar aras? ?rencinin kat?ld??? Akademinin ilk program?n?n konuklar? iktisat? yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Grdo?an ile ?stanbul Dersaadet kltr Platformu ba?kan? Kamil Berse oldu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirne Programlar? iin ba?vuru sresi sona ermi?tir. Gstermi? oldu?unuz yo?un ilgiden dolay? te?ekkr ederiz. Arzu edenler programlar? Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde takip edebilirler.

www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

www.facebook.com/akademiedirne

 

PostHeaderIcon

2
Edirnenin Ke?an ilesinde ?mam Hatipli ?rencilere hitap eden Hasan Gm? ?mam Hatipli olman?zla gurur duyun dedi. Kariyer Gnleri Projesi kapsam?nda Ke?an Hersekzade Anadolu ?mam Hatip Lisesinin davetlisi olarak kat?ld??? programda konu?an Hasan Gm? ?mam Hatip okullar?n?n yeti?tirdi?i nesillerin Cumhuriyet Trkiyesine damgas?n? vurdu?unu belirterek ?unlar? syledi: Eskiden bize demi?lerdi, size de derler, ?mam Hatipe niye gitt
in, imam m? olacaks?n, l y?kay?c?s? m? olacaks?n? Hi gocunmay?n, hi s?k?lmay?n. ?mam Hatiplerden sadece imam ?kmaz. ?mam Hatiplerden ?retmenler, hakimler, savc?lar, milli e?itim bakanlar?, bakanlar, ba?bakanlar ?kar. ?u anda ba?bakan, sa?l?k bakan?, nceki milli e?itim bakan? ve pek ok st dzey idareci ?mam Hatiplidir. Art?k katsay? engeliniz de yok, siz de ok al???n, iyi okuyun ve ba?ar?lara ko?un.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 4 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
02.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı