Anasayfa

PostHeaderIcon

1 1

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Beraat Kandilinizi tebrik eder, Sebahattin Bilgiin konu?mac? olarak kat?laca??, tehlil, tesbih ve hatim dualar?yla devam edecek Beraat kandili zel program?m?za bekleriz.

 

PostHeaderIcon

1
Her y?l temmuz ay?n?n ilk cumartesi gn dzenlenen Geleneksel Mezunlar ve Gnlller Bulu?mas? program?m?z bu y?l Ramazan ay?n?n heyecan? ve bereketiyle birle?iyor. Bu y?l 20 ncisi dzenlenen program 05 Temmuz 2014 / 08 Ramazan 1435 cumartesi gn Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilecek. Saat 19.00 da ba?layacak program konu?malar, iftar yeme?i, ay sohbeti ve teravih namaz?yla devam edecek. Tm mezunlar?m?z? ve gnlllerimizi program?m?za bekliyoruz.

 

PostHeaderIcon

1
Edirnenin kuzey kom?usu olan Bulgaristan?n Yanbolu (Yambol) ilinde ya?ayan Mslmanlara Vakf?m?z destek oluyor. Yambolun merkezinde bulunan ve 15. yzy?ldan kalma Osmanl? eseri olan tarihi Eski Camiin (Ebubekir Camii) yan?nda bulunan bir blm Vakf?m?z gnlllerinin katk?laryla ktphane ve okuma salonu olarak dzenlenecek. Konuyla ilgili Vakf?m?z taraf?ndan Yambola bir ziyaret gerekle?tirildi. Ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Edirne ?
l Genel Meclisi yesi ve Edirne St reticileri Birli?i Ba?kan? Mustafa Suimez, Trakya niversite ?lahiyat Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Dr. Mustafa ?entrk ve Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahveden olu?an heyet, Yambol Vali Yard?mc?s? Ahmed Mehmedov, Hak ve zgrlkler Partisi Yambol ?l Ba?kan? Erol merov ile birlikte yerinde tespit ve incelemelerde bulundu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Geti?imiz gnlerde Bosna Hersekte etkili olan yo?un ya???lar?n sel ve heyelana yol at??? afetle ilgili Vakf?m?z gnlllerinin deste?iyle haz?rlanan yard?mlar yola ?kt?. Trakya ?efkateli Derne?inin de destek verdi?i yard?mlar, Gostivar Gen Kalemler Derne?inin organizasyonuyla Makedonyadan gnderiliyor. ?inde bebek malzemelerinin yan? s?ra e?itli g?da ve temizlik maddelerinin yer ald??? adet t?r dolusu malzeme Bosna Hersekte afetzedelere ula?t?r?lacak.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
07.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı