Anasayfa BALKAN KLTR MERKEZ? Dnden Bugne Etkinliklerimize ??tirak Edenler

PostHeaderIcon

Ba?ta Edirne halk? olmak zere tm insanl??a hizmet amac?yla kurulmu? olan vakf?m?z; Memleketimizin sekin ?lim, ?rfan kltr ve ??adamlar?yla zel toplant?, konferans

ve e?itli anma gnleri tertip ederek, kltr hayat?m?za da katk?lar sa?lamaktad?r. Vakf?m?z programlar?na i?tirak eden kat?l?mc?lardan baz?lar?;

Prof. Dr. M. Esad CO?AN
Prof. Dr. Sebahattin ZA?M
Prof. Dr. Ersin Nazif GRDO?AN
Prof. Dr. Ahmet DAVUTO?LU
Prof. Dr. Naz?m EKREN
Prof. Dr. mer D?NER
Prof. Dr. Cevat AK??T
Prof. Dr. Sadettin KTEN
Prof. Dr. Ahmet AKGNDZ
Prof. Dr. Fatih OLAK
Prof. Dr. Mehmet ALTAN
Prof. Dr. Recep DUYMAZ
Do. Dr. Muhammed ARU?
?lahiyat? Yazar Ali R?za TEMEL
?lahiyat? Yazar Yahya ALKIN
Dr. Sad?k AHMET
Dr. Emin I?IK
Yazar Rasim ZDENREN
?air Erdem BEYAZIT
Yazar Mehmed N?YAZ?
Dr. Necdet YILMAZ
Dr. ?aban KIZILDA?
Romanya Ba? Mfts Murat YUSUF
Emekli Din grevlisi Abdullah YILMAZ

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı