Anasayfa Sohbetler Hadis GENLER MEDEN?YET?

PostHeaderIcon

?slamla ilk ?ereflenen birok byk sahabenin gen oldu?unu belirten Hasan Gm? Bizim medeniyetimiz bir genlik hareketi olarak ortaya ?km??t?r. dedi. Et-Tergb vet-Terhb isimli hadis kitab?ndan yapt??? derslere devam eden Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm?, 27 May?s 2010 Per?embe gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde dzenlenen programda ?slam?n genli?e verdi?i neme dikkati ekti.

Devam?n? oku...

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı